vpoin asPočas uplynulého leta došlo k predĺženiu výpožičky týždňových kníh na mesačné. Preto by sme chceli poprosiť všetkých našich čitateľov, aby si v prípade výpožičky realizovanej cez selfcheck skontrolovali potvrdenku. Ak sa na nej náhodou objaví ešte stará výpožičná doba tj. 1 týždeň, knihu vráťte k výpožičnému pultu, kde bude dĺžka doby výpožičky upravená na jeden mesiac. Za spoluprácu vopred ďakujeme!

Univerzitná knižnica a vydavateľstvo Portál Slovakia vás pozývajú na predajnú výstavu, ktorá sa uskutoční 13. októbra 2015, od 9.00 - 18.00 hod. na prízemí Univerzitnej knižnice KU (žlté podlažie).

Od dnešného dňa až do 31. 12. je spustený skúšobný prístup k Oxford Journals 2016 Full Collection. K časopiseckej kolekcii môžete pristupovať buď cez www.oxfordjournals.org alebo www.infozdroje.sk, kde nájdete aj pomôcky. O pár dní bude prístup aktivovaný aj cez http://kurk.summon.serialssolutions.com/.

Vybraným knižniciam na Slovensku, medzi nimi aj Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku,  bol otvorený skúšobný prístup do unikátnej databázy MEDLINE Complete, ktorá bude prístupná do 31.10.2015.

V sobotu  3. októbra bude Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity OTVORENÁ od 8:00 do 12:00 hod. Od uvedeného dátumu budú naše služby opäť poskytované aj počas nasledujúcich sobôt v rovnakom čase. Všetkých vás srdečne pozývame študovať do našich priestorov!

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

gentes

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta