V dňoch 2. a 9. mája 2015 bude Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity ZATVORENÁ.
Dňa 6. mája 2015 bude z dôvodu slávnostného ukončenia akademického roka TE DEUM 2015 Univerzitná knižnica KU otvorená až od 15:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Sekcia akademických knižníc SAK pripravila dotazník, ktorý je venovaný vyhodnoteniu národného projektu NISPEZ - Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR - prístup k elektronickým informačným zdrojom: https://docs.google.com/forms/d/1ewA-eR6YsewGJwKyrvz0TUCaor1tCKqz_iydmw6Dxc8

/viewform

Jeho cieľom je získanie spätnej väzby používateľov s portfóliom elektronických informačných zdrojov národného projektu NISPEZ. Dotazník je určený pre knihovníkov, učiteľov a výskumníkov, ako aj ostatnú odbornú verejnosť akademických knižníc slovenských vysokých škôl a jeho

vyplnenie zaberie menej ako 10 minút.

PRIESKUM PREDĹŽENÝ DO 24.4.2015 !

Výsledky dotazníkového prieskumu budú prezentované na záverečnej celoslovenskej konferencii o EIZ pre výskum a vývoj Brána k vedeckému poznaniu otvorená VI. dňa 21.5.2015 v CVTI SR.


Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke SAK: http://www.sakba.sk

Ďakujeme za Vašu ochotu a čas!

Univerzitná knižnica KU v Ružomberku má od 1. apríla skúšobný, mesačný prístup ku kolekcii Cambridge Journals. K časopisom môžete pristupovať cez http://journals.cambridge.org alebo http://www.infozdroje.sk/ v časti „Vyskúšajte“, kde nájdete vstup, popis aj pomôcky.

Katolícka univerzita v Ružomberku a Slovenská národná knižnica v Martine Vás pozývajú na vernisáž výstavy SLÁVME TO SPOLOČNE pri príležitosti 100. výročia narodenia básnika Janka Silana, ktorá sa uskutoční dňa 4. marca 2015 o 13.00 hod. v priestoroch Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku, 1. poschodie (červené).

Výstava potrvá do 31. 3. 2015.

pozvanka ku silan vystava

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

gentes

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta