UK KU bude mať do 13. decembra 2014 skúšobný prístup, vrátane plných textov, do časopiseckej kolekcie vydavateľstva Taylor and Francis. V rámci skúšobného prístupu je obsah dostupný len od roku 1997, hoci pri vyhľadávaní sa budú zobrazovať aj staršie výsledky.

Odkaz na prístup: http://www.tandfonline.com/

A môžete začať vyhľadávať.

plagat iiPozývame Vás na prezentáciu knihy Petra Greča Revolúcia, demokracia a masová kultúra (K antropologickým a politologickým aspektom filozofie Nikolaja Berďajeva). Ide o prvé dielo politickej filozofie na Slovensku na princípoch existenciálneho personalizmu, ktoré je nielen syntézou, ale aj aplikáciou vízií najvýznamnejšieho predstaviteľa ruskej religióznej filozofie v západnej Európe dvadsiateho storočia. Dielo chce byť príspevkom k prekonaniu jednostrannej humanistickej sebaistoty a hľadaním verifikovaných hodnôt pri obnove našej civilizácie.
Prezentácia sa uskutoční 23. októbra o 17 hod. v UK KU v Konferenčnej miestnosti na modrom poschodí.

RNDr.Soňa Hlinková, PhD.
riaditeľka

Univerzitná knižnica a vydavateľstvo SLOVART G.T.G. vás pozývajú na výstavu zahraničnej odbornej literatúry, ktorá sa uskutoční 1. - 2. októbra 2014 na prízemí Univerzitnej knižnice KU (žlté poschodie).

V akademickom roku 2014/15 nie sú knižničné služby Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (UK KU) držiteľom platného preukazu študenta poskytované bezplatne. Na využívanie knižničných služieb a návštevy knižnice je potrebné sa po obdržaní platného preukazu študenta v UK KU zaregistrovať. Po zaregistrovaní bude členstvo v UK KU platné do 30.9.2015. Poplatok za registráciu a prolongáciu je 6 eur.

Radi by sme Vás informovali o zdrojoch zameraných na hudobnú vedu:
*         RILM Abstracts of Music Literature a RILM Retrospective Abstracts of Music Literature
*         RIPM - Retrospective Index to Music Periodicals a RIPM Online Archive of Music Periodicals (FullTEXT) a o novej databáze RIPM e-Library
*         elektronické knihy z oblasti hudobnej vedy

Databáza RIPM ako aj ďalšie databázy z produkcie EBSCO sú dostupné na platforme EBSCOhost  http://search.ebscohost.com/.

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

gentes

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta