Databáza Helgi Library pokrýva takmer celý svet. Základom sú dáta z renomovaných zdrojov, akými sú štatistické úrady, centrálne banky, OECD, IMF a rôzne asociácie (Faostat, ACEA, IBCA, EIOPA atď) z viac ako 80 zemí sveta. Nájdete tu aj veľké množstvo analýz, ktoré dávajú zozbierané dáta do súvislostí a perspektívy. Základnou motiváciou pre vytvorenie tejto databázy bolo anglosaské vysoké školstvo. Študenti každej renomovanej univerzity majú prístup do školských databáz, v ktorých môžu nájsť zaujímavé data a analýzy, ktoré potom slúžia ako základ pre ich štúdium a písomné práce.

ATLA Religion Database s ATLASerials kombinuje prvotriedný index časopiseckých článkov, recenzií kníh a zbierok esejí vo všetkých oblastiach náboženstva s ATLA online kolekciou významných náboženských a teologických časopisov. Databáza je teraz dostupná do 20.4.2014 na platforme EBSCOhost.

eBook Academic Subscription Collection obsahuje viac než 117.000 relevantných akademických titulov v plnom texte, pokrývajúca široké spektrum akademických oborov od ekonomie a obchodu, cez medicínu a strojárstv, až po humanitné odbory. Každý titul v tejto kolekcii je prístupný neobmedzenému počtu užívateľov súčasne. Samozrejmosťou je taktiež plná integrácia kolekcie eKnih s ostatnými databázami, dostupnými na platforme EBSCOhost. Skúšobný prístup je zriadený do 15.11.2013.

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku (FZ KU) pozýva na prednášky Juraja Benčíka, pedagóga, herca a míma s prestížnym angažmá v svetoznámom Cirque du Soleil, dňa 16. apríla 2014 o 9.00 h na FZ KU (miestnosť 102) a o 11.00 h v Univerzitnej knižnici KU (výstavná miestnosť 3.06, III. poschodie) na tému Neverbálna komunikácia: Ako používať vo svojom živote reč tela, aby ste boli úspešní. Vstup je zdarma, podujatie je otvorené aj pre širokú verejnosť.

V rámci skvalitňovania našich služieb sme dnešným dňom spustili On-line katalóg časopisov, v ktorom môžete vyhľadávať periodiká podľa názvu, ISSN a ročníka. Veríme, že táto novinka vám uľahčí vyhľadávanie periodík a pomôže pri vašom štúdiu.

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

gentes

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta