Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom vás srdečne pozývajú na pofestivalovú projekciu z medzinárodného festivalu


ETNOFILM Čadca, z jeho 20. ročníka.

 

Projekciu filmov TU SOM SLOVÁKOM, HRIŇOVSKÝ KOSTOLÍK NA ISLANDE, RODUVERNÝ
HRDINA, VÁBENIE VÝŠOK, KEĎ SA STAVIA MÁJ, UČITEĽKA TANCA môžete zhliadnuť v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku 20. marca 2019 od 13:00 hod.

 

Tešíme sa na vás!

 

etnofilm ca projekcia 2019

 

dvk1Uplynulý týždeň bol nielen v UK KU netradičný. Okrem benefitov vo forme zľavneného poplatku za registráciu či prolongáciu, bola sprístupnená výstava „Z archívu periodík.“ V súčasnosti ponúka UK KU okrem aktuálnych ročníkov 163 titulov aj 1500 archívnych titulov jednotlivých časopisov. Práve počas TSK sme pripravili výber starších ročníkov, v ktorých si môžu návštevníci nájsť zaujímavé články. Výstava bude prezentovaná do konca marca. Svoju pozornosť sme zamerali aj na elektronické informačné zdroje, ku ktorým majú naši používatelia prístup vďaka národným licenciám. Tentokrát sme bližšie predstavili národnú licenciu SNK, ktorá ponúka databázy z vydavateľstva GALE.

 

Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov vyhlasujú pre rok 2019 20. ročník úspešného celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v termíne 4.-10. marca 2019 pod spoločným mottom KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH. Slávnostné otvorenie sa v tomto roku uskutoční 4. marca o 13.00 h. v priestoroch Radnice v Levoči za účasti za účasti zástupcov MK SR, MŠVVaŠ SR, profesijných združení, ZMOS, VÚC, magistrátu mesta Levoča, zriaďovateľov knižníc, zástupcov knižníc a médií.

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že na Portáli CREPČ/CREUČ v časti [ http://cms.crepc.sk/crep%C4%8D-2-%C5%A1kolenia-a-pokyny.aspx | CREPČ 2 - manuály, dokumentácia, školenia ] sú zverejnené aktualizované videomanuály.


Aktualizácia videomanuálov sa týka overovania záznamov v externých databázach Current Contents Connect, Web of Science Core Collection a Scopus a vyhľadávania záznamov podľa spracovateľov.

 

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

gentes

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta