tematicka vystavaCieľom tohtoročného projektu realizovaného v rámci grantovej schémy Fondu na podporu umenia je napĺňanie Stratégie rozvoja knihovníctva na roky 2015 – 2020 uspokojením požiadaviek a potrieb používateľov akademickej knižnice, a tak im poskytnúť plnohodnotné vzdelávanie. Zámerom bolo aj naďalej systematicky a dlhodobo budovať a profesionálne spravovať knižničný fond s dôrazom na odborné spracovanie, komplexnú ochranu a primerané sprístupnenie. Dôležité je posilnenie koncepčného budovania knižnično-informačných fondov so zameraním na študijnú a vedeckú literatúru. 15% zo získaných financií investovala UK KU do nákupu kníh, ktoré boli vydané s podporou FPU.

vlkolinec vcera a dnes 

 

Vedeli ste, že obyvatelia Vlkolínca mali byť v 50. rokoch minulého storočia presťahovaní na okraj Ružomberka? Tým by zanikol ráz živej osady, ktorý dáva Vlkolíncu punc jedinečnosti. Našťastie sa to nestalo a možno aj vďaka tomu dnes Vlkolínec oslavuje štvrťstoročie zápisu do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Unesco.

 

„Významné výročie je dôvodom na poohliadnutie sa za minulosťou, ale aj pripomenutie si míľnikov a udalostí, ktoré živý organizmus formovali. Práve tieto dôvody nás viedli k príprave výstavy, ktorá zohľadní mnohé aspekty života a diania v krásnom a jedinečnom Vlkolínci,“ uviedla Gabriela Demčáková z ružomberskej radnice.

 

Základnou myšlienkou organizátorov výstavy bolo, aby ju videlo čo najviac ľudí. „Preto pôjde o putovnú výstavu.

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

gentes

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta