V Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku bola 17. januára počas konferencie Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019, ktorú organizovala Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky PF KU, slávnostnou vernisážou otvorená výstava profesorky Jaroslavy Šickovej – Fabrici pod názvom SOLA GRATIA. V sprievodnom, hudobnom programe vystúpil umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra Evald Danel so svojou manželkou. Koncepciu výstavy a rovnako i kurátorskú taktovku prevzala docentka Ľuba Belohradská. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia monografie autorky pod názvom Art & Art therapy.

 

vernisaž sola gratia 1

 

Na základe podpisu zmluvy so Slovenskou národnou knižnicou si Vás dovoľujeme informovať, že bol pre našu inštitúciu zriadený prístup do multiodborovej databázy Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage.

 

Databáze Infotrac poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov. Pre jednoduchšiu prácu je celá databáza rozčlenená do troch poddatabáz:

 

  • AcademicOneFile databázu s obsahom viac ako 18 000 titulov - určených pre akademické a vedecké knižnice,
  • GeneralOneFile databázu s obsahom viac ako 14 000 titulov - určených pre verejné a iné knižnice,
  • Infotrac Custom Journal 50/100 databázu s obsahom viac ako 25 000 titulov - určených na výber titulov charakterizujúcich profil každej knižnice jednotlivo.

 

Prístup do celej kolekcie titulov je zabezpečený prostredníctvom IP adries KU na web adrese: www.galepages.com/catunruz

 

 

tematicka vystavaCieľom tohtoročného projektu realizovaného v rámci grantovej schémy Fondu na podporu umenia je napĺňanie Stratégie rozvoja knihovníctva na roky 2015 – 2020 uspokojením požiadaviek a potrieb používateľov akademickej knižnice, a tak im poskytnúť plnohodnotné vzdelávanie. Zámerom bolo aj naďalej systematicky a dlhodobo budovať a profesionálne spravovať knižničný fond s dôrazom na odborné spracovanie, komplexnú ochranu a primerané sprístupnenie. Dôležité je posilnenie koncepčného budovania knižnično-informačných fondov so zameraním na študijnú a vedeckú literatúru. 15% zo získaných financií investovala UK KU do nákupu kníh, ktoré boli vydané s podporou FPU.

vlkolinec vcera a dnes 

 

Vedeli ste, že obyvatelia Vlkolínca mali byť v 50. rokoch minulého storočia presťahovaní na okraj Ružomberka? Tým by zanikol ráz živej osady, ktorý dáva Vlkolíncu punc jedinečnosti. Našťastie sa to nestalo a možno aj vďaka tomu dnes Vlkolínec oslavuje štvrťstoročie zápisu do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Unesco.

 

„Významné výročie je dôvodom na poohliadnutie sa za minulosťou, ale aj pripomenutie si míľnikov a udalostí, ktoré živý organizmus formovali. Práve tieto dôvody nás viedli k príprave výstavy, ktorá zohľadní mnohé aspekty života a diania v krásnom a jedinečnom Vlkolínci,“ uviedla Gabriela Demčáková z ružomberskej radnice.

 

Základnou myšlienkou organizátorov výstavy bolo, aby ju videlo čo najviac ľudí. „Preto pôjde o putovnú výstavu.

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

gentes

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta