5 rokov budovy knižnice

 

Od otvorenia novej budovy Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku dňa 25. septembra uplynie presne 5 rokov. Nová budova UK KU priniesla predovšetkým zvýšený priestorový komfort pre čitateľov i zväčšenie kapacity archívnych priestorov a priestorov pre knihy vo voľnom výbere. Pred piatimi rokmi vznikol centrálny priestor univerzitného kempusu, ktorý prioritne slúži na knižnično-informačné služby, no i na aktivity smerujúce ku komunite, k vzájomnému stretávaniu a zdieľaniu informácií.

 

Počas augusta si môžete prečítať dočasne sprístupnené články a kapitoly:

  • filozof mesiaca Tomáš Akvinský
  • články z časopisov Novum Testamentum a Method & Theory in the Study of Religion

 

Nájdete ich na:

www.aib.sk/podpora/nastroje/1738-e-zdroje-filozofia-a-etika
a www.aib.sk/podpora/nastroje/1763-e-zdroje-religionistika-a-teologia.


Na hore uvedených webových stránkach sú zvyčajne krátkodobé prístupy a odkazy na najčastejšie využívané e-zdroje, či už cez konzorciálne licencie alebo inštitucionálne predplatné. V letáku (PDF na konci stránky) je potom podrobnejší prehľad dlhodobejšie dostupných e-zdrojov vrátane otvorených prístupov, informačných stálic a noviniek.

 

 

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

gentes

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta