dscf9237Počas druhého októbrového týždňa sa vo Vrátnej doline - Hotel Boboty, uskutočnil 23. ročník medzinárodnej konferencie CASLIN 2018 – Knižnice a spoločnosť. Univerzitná knižnica KU bola organizačným výborov vybratá ako jedna zo šiestich modelových knižníc v rámci Slovenska a Čiech. V uvedenom výbere reprezentovala akademické knižnice zo Slovenska.

 

 

 

„Na základe prezentácie inštitúcie pred odborným fórom, ktoré pozostávalo z 56 účastníkov, v prevažnej miere riaditeľov a vedúcich pracovníkov slovenských a českých knižníc, sme s využitím metód strategického plánovania hľadali odpovede na nastolené modelové problémy“ uviedla K. Matušková, vedúca UK KU. Čiastkovými výstupmi workshopov a diskusií boli prezentácie prednesené pred účastníkmi CASLINu 2018. Na záver konferencie boli riaditelia a vedúci modelových inštitúcií súčasťou panelovej diskusie, počas ktorej boli vytvorené stratégie podrobené ďalšiemu prehodnocovaniu.

 

dsc 9047Účelom konferencie CASLIN 2018 – Knižnice a spoločnosť, bolo s využitím metód strategického plánovania prediskutovať  a navrhnúť vhodné stratégie rôznych typov knižníc pre ich ďalší rozvoj a uplatnenie v spoločnosti. Pre úspešný priebeh bolo nevyhnutné zapojenie všetkých účastníkov CASLIN-u do riadenej diskusie, ktorá bola ovplyvňovaná projektovaním spoločenských, prírodných a ďalších historických udalostí a zvratov, ktoré môžu ovplyvňovať rozvoj celej spoločnosti, a tým aj úlohy knižníc, ktoré by v nových situáciách mali obhájiť svoje uplatnenie a spoločenskú prospešnosť. Počas konferencie účastníci hľadali odpovede na otázky:

 

  • Aká má byť ďalšia cesta knižníc, aby ich spoločnosť vnímala ako dôležitú a nevyhnutnú súčasť dnešného sveta?
  • Akú stratégiu majú knižnice zvoliť, aby boli vnímané ako potrebné spoločenské inštitúcie, nielen z hľadiska archivácie kultúrneho dedičstva?
  • Majú sa knižnice stať vzdelávacími inštitúciami?
  • Patrí medzi nové úlohy knižníc „nestranné“ uvádzanie vecí na pravú mieru?

 

Online webinár na tému autorského práva - tentoraz zameraný na licencie publikácií vydávanými formou otvoreného prístupu.

 

Názov: "Licencie Creative Commons"

 

Kedy: utorok 23. 10. 2018,  10:00 - 10:40

 

Prezentujúca:

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. je riaditeľkou Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vedie projekt Creative Commons Slovensko. Podporuje vyváženie záujmov medzi autorskoprávnou ochranou a otvoreným prístupom k výsledkom vedy a výskumu.

 

Čo potrebujem: pripojenie na internet a k počítaču pripojené slúchadlá.

 

Link na webinár: https://join.onstreammedia.com/go/eifl/openairesk


V priebehu webinára budete mať možnosť pýtať sa otázky. Webinár organizuje Kancelária pre otvorený prístup pri príležitosti tzv. Open Access Week (http://openaccess.cvtisr.sk/open-access-week). V prípade záujmu pošlite email na: silvia.horakova@cvtisr.sk.

 

program80ah uk ku 2

 

Od dnešného dňa až do 19. októbra je na modrom podlaží Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku sprístupnená výstava pri príležitosti 80. výročia úmrtia Andreja Hlinku.

 

img 20181005 113437img 20181005 113402

 

 

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

gentes

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta