Dňa 15. novembra 2005 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU), Hlavná 89, Košice, pred Vedeckou radou TF KU predniesol doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD., inauguračnú prednášku na tému Eucharistia v diele M. Russnáka.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2