Predseda Vedeckej rady Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Mons. Prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD., v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR zo dňa 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 23. 9. 2008 v zasadačke Vedeckej rady TF KU na ulici Hlavná 89 v Košiciach sa uskutočnia inauguračné prednášky

  • o 14.00 h doc. PaedDr. ThLic. Martin Weis, Th.D. z Teologickej fakulty Jihočeskej univerzity v Českých Budejoviciach - Dopad období politického uvolnění „Pražského jara“ 1968 na život Katolické církve v Československu.
  • o 15.30 h doc. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. z Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty v Košiciach -Prínos tvorby Vojtecha Wicka pre cirkevné dejiny.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2