Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Inštitút aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Populizmus verzus služba občanom, ktorá sa uskutoční 15. apríla na TF KU, Hlavná 89 v Košiciach. Tématický rozmer konferencie: Je politika a morálka zlúčiteľná? Môžeme 20 rokov po páde komunizmu ešte politikom veriť? Aké hodnoty reprezentuje skutočná politická práca? Ako vnímať tzv. princíp menšieho zla v politike? Má význam vzbudzovať u ľudí záujem o politiku? Chápu vôbec verejnosť a médiá politiku? Popoludňajší program obohatí beseda za účasti slovenských a rakúskych regionálnych a celoštátnych politikov.

Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, v zmysle vyhlášky č. 6/2005 MŠ SR zo dňa 8.12.2004 oznamuje, že

- dňa 22. 3. 2010 o 8.30 h sa na Pedagogickej fakulte KU, Námestí A. Hlinku 56/1, uskutoční habilitačná prednáška dr Anny Agnieszky Suchockej (odborná asistentka AVN v Gdyni) pod názvom Nezamestnanosť ako spoločenská patológia zaťažujúca fungovanie rodiny a obhajoba habilitačnej práce pod názvom Profesionálna aktivácia ako spoločensko-profesionálny prvok mobility nezamestnanej mládeže,

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU), Filozofická fakulta (FF), Vedecký ústav Ladislava Hanusa (VÚLH) si Vás dovoľujú úctivo pozvať na spomienkové, umelecké a esejistické pásmo pri príležitosti Dňa umelcov 2010 na FF KU s pripomenutím si sviatku blahoslaveného Fra Angelica – patróna umelcov a s uctením si zosnulého doc. PhDr. Imricha Vaška, CSc. (8. 11. 1936 – † 9. 2. 2010), literárneho historika, esejistu, editora, básnika a vysokoškolského pedagóga, dekana FF KU (2001 – 2007) a riaditeľa VÚLH. Podujatie sa bude konať v stredu 17. februára od 14.40 do 16.15 h na FF KU, Hrabovská cesta 1 (miestnosť F 101). Programu bude predchádzať svätá omša v Kaplnke sv. Alberta o 12.15 h, o 14.40 h bude podujatie pokračovať na FF KU.

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarného umenia a Katedra hudby Vás pozývajú na medzinárodný kongres Skutočný rozmer ľudového umenia a kultúry, ktorý sa uskutoční 25. a 26. februára v rámci projektu Objavovanie strateného v čase pod záštitou rektora KU prof. Tadeusza Zasępu.

Bližšie informácie a program kongresu nájdete v priloženom letáku.
alebo na webovej adrese www.pf.ku.sk/cetart

Predseda Vedeckej rady Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku oznamuje, že 23. 2. 2010 (utorok) v zasadačke VR č. 114/1. poschodie na Teologickej fakulte KU v Košiciach, Hlavná 89 sa uskutočnia habilitačné prednášky v odbore katolícka teológia:

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2