Nadácia na podporu Katolíckej univerzity v Ružomberku si Vás pri príležitosti 10. výročia dovoľuje pozvať na benefičný koncert Pocta pre KU, ktorý sa uskutoční v sobotu 17. apríla o 17.00 h vo Veľkej sále Kultúrneho domu A. Hlinku v Ružomberku. Vstupné je dobrovoľné. Výťažok organizátori venujú na podporu projektu výstavby Univerzitnej knižnice KU.

Pripravovaný projekt sa podľa jeho autora Jozefa Šišilu zameriava na podporu miestnej kultúry v metropole dolného Liptova. Jeho jadrom je koncert, ktorý v bohatom hudobnom programe predstaví hudobné telesá a sólistov vážnej hudby spätých s regiónom Liptova alebo mestom Ružomberok.

Základné hodnoty, misia a vízia univerzity sú strategickými piliermi, na ktorých stojí náš rozvoj. Sú vecou nás všetkých – vedenia univerzity, fakúlt, pedagógov, zamestnancov i študentov. Dovoľte, preto aby som Vás všetkých úctivo pozval na predstavenie misie, vízie a základných hodnôt univerzity, ku ktorým sme spoločne dospeli v pracovnom tíme a ktoré boli potvrdené aj otvorenou anketou na našej internetovej stránke. Predstavenie sa uskutoční v utorok 8. decembra 2009, s týmto programom: 9.00 h - svätá omša v Univerzitnom kostole sv. Rodiny (celebruje spišský biskup Mons. František Tondra), 10.30 h - zhromaždenie akademickej obce v Aule Jána Pavla II., 12.00 h - spoločný obed pre všetkých zamestnancov KU (jedáleň na Hrabovskej ceste) Z uvedeného dôvodu bude 8. decembra 2009 na KU prerušené vyučovanie do 13.00 h.

Tešíme sa na Vašu účasť!

prof. Tadeusz Zasępa, PhD,
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

Predseda Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty v Košiciach prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.,oznamuje, že dňa 21. 12. 2009 sa v priestoroch Teologickej fakulty KU (Hlavná 89 v Košiciach) uskutočnia habilitačné prednášky v odbore katolícka teológia

RUŽOMBEROK (30. októbra 2009) - Manželstvu ako jednotnému a nerozlučiteľnému heterosexuálnemu zväzku, sociálnym aspektom jeho kresťanskej vízie, reflexii sociálnych, filozofických a právnych súvislostí jednotlivých akceptovateľných a realizovateľných foriem spolužitia sa bude venovať vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou  Manželstvo dnes, ktorá sa bude v pondelok 7. decembra konať na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ústave sociálnych vied (Hrabovská cesta 1, Ružomberok). Organizátormi konferencie sú PF KU ÚSV v spolupráci s Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej  práci v Slovenskej republike. Realizovaná bude s podporou projektu Grantovej agentúry Krakowskiej Szkoły Wyższej imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Bližšie informácie a prihláška na konferenciu.

RUŽOMBEROK (23. októbra 2009) - V rozvíjaní myšlienok nových poznatkov v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva,  ktoré upevňujú základy spolupráce pre udržanie, šírenie a rozvíjanie stálej komunikácie odborníkov v oblasti vedeckej práce, integrácie rómskeho etnika a sociálne slabších skupín do spoločnosti bude pokračovať štvrtý ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Ružomberské zdravotnícke dni 2009, ktoré sa 6. a 7. novembra uskutočnia v Ústrednej vojenskej nemocnici - Fakultnej nemocnici v Ružomberku (ÚVN-FN). V ich programe sa predstaví takmer 60 odborníkov zo Slovenska i zahraničia v tematických okruhoch venovaných medicínskym problémom v súčasnosti, ošetrovateľstvu, pôrodnej asistencii, verejnému zdravotníctvu a etike.

Read More
február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2