RUŽOMBEROK (14. apríla 2009) – Na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) sa v dňoch 22. – 24. apríla uskutoční medzinárodná vedecká konferencia s názvom Cirkvi 19. a 20. storočia v slovenskej a českej historiografii. Počas dvoch prednáškových dní prednesie svoje referáty vyše 60 historikov z Českej republiky a Slovenska. Ohlásili to organizátori konferencie, ktorej cieľom je zhodnotiť stav výskumu moderných cirkevných dejín v ich širšom chápaní v období rokov 1848-2000 na území Slovenska a českých zemí.

RUŽOMBEROK (7. apríla 2009) - Podnietiť celospoločenskú diskusiu o úlohe rodiny v dnešnej spoločnosti a o médiách, ich vplyve na rodinu, i o tom, čím môžu médiá, novinári prispieť k zdravému formovaniu rodiny bolo cieľom svetového kongresu Rodina a média, ktorý sa od 5. do 7. septembra 2008 konal na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU). Na kongrese vystúpilo 30 prednášajúcich zo 16 krajín sveta a zaznelo množstvo podnetných prednášok a diskusných príspevkov. Z nich je tvorený zborník s názvom Rodina a média (Family and media), ktorý KU a Nadácia Family, Hope for Tomorrow predstavia v pondelok 18. mája v Bratislave. Prezentácia a uvítanie zborníka pre novinárov sa bude konať o 10.00 h v Pálffyho paláci (Zámocká ulica 47) a o 16.30 h v Dome Quo Vadis (Hurbanovo námestie č. 1) pre pozvaných významných hostí a širokú verejnosť.  

Predseda Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty v Košiciach prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.,  oznamuje, že dňa 31. marca 2009 (utorok) sa uskutočnia na KU TF v Košiciach, Hlavná 89 habilitačné prednášky v odbore katolícka teológia:

- o 9.30 h Dr. Stanisław Łupiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Varšava) na tému Manželské procesy ako jedna z foriem pastorácie (habilitačná práca - Časné majetky Cirkvi vo svetle záverov poľských synod po DVK),

- o 11.00 h Dr. Ján Veľbacký, ArtD., (TF KU) na tému Introiti Quadragesimae. Korelácia kompozičného a liturgického vývoja (habilitačná práca - Inkulturácia a kreativita – nové perspektívy v liturgickej hudbe po DVK).
RUŽOMBEROK (11. marca 2009) - Historické problémy Slovenska a ich vplyv na súčasnosť budú témou prednášky historika prof. Milana Stanislava Ďuricu vo štvrtok 2. apríla o 10.30 h na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (Hrabovská cesta 1, blok F, miestnosť F 403). Obsahom verejnej prednášky, na ktorú pozývame, budú tiež základné problémy - otázka etnogenézy Slovákov, otázka stredovekej štátnosti na našom území, otázka slovenskej historiografie a jej nedostatkov v minulosti i v súčasnosti.  

Predseda Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) Pedagogickej fakulty (PF), v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR zo dňa 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 24. marca 2009 o 10.00 h sa na KU PF, Námestí A. Hlinku 56/1, uskutoční inauguračná prednáška doc. ThDr Jozefa Leščinského, PhD. (docent a vedúci Katedry biblických vied KU Teologickej fakulty v Košiciach) pod názvom Adaptácia moderných hermeneutických modelov pre náboženský jazyk na Slovensku.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2