RUŽOMBEROK (30. októbra 2009) - Manželstvu ako jednotnému a nerozlučiteľnému heterosexuálnemu zväzku, sociálnym aspektom jeho kresťanskej vízie, reflexii sociálnych, filozofických a právnych súvislostí jednotlivých akceptovateľných a realizovateľných foriem spolužitia sa bude venovať vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou  Manželstvo dnes, ktorá sa bude v pondelok 7. decembra konať na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ústave sociálnych vied (Hrabovská cesta 1, Ružomberok). Organizátormi konferencie sú PF KU ÚSV v spolupráci s Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej  práci v Slovenskej republike. Realizovaná bude s podporou projektu Grantovej agentúry Krakowskiej Szkoły Wyższej imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Bližšie informácie a prihláška na konferenciu.

RUŽOMBEROK (23. októbra 2009) - V rozvíjaní myšlienok nových poznatkov v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva,  ktoré upevňujú základy spolupráce pre udržanie, šírenie a rozvíjanie stálej komunikácie odborníkov v oblasti vedeckej práce, integrácie rómskeho etnika a sociálne slabších skupín do spoločnosti bude pokračovať štvrtý ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Ružomberské zdravotnícke dni 2009, ktoré sa 6. a 7. novembra uskutočnia v Ústrednej vojenskej nemocnici - Fakultnej nemocnici v Ružomberku (ÚVN-FN). V ich programe sa predstaví takmer 60 odborníkov zo Slovenska i zahraničia v tematických okruhoch venovaných medicínskym problémom v súčasnosti, ošetrovateľstvu, pôrodnej asistencii, verejnému zdravotníctvu a etike.

Read More

RUŽOMBEROK (23. októbra 2009) – Zbierke básnika a prekladateľa Jozef  Mihalkoviča sa bude venovať literárnovedná prednáška prof. PhDr. Jána Zambora, PhD. s názvom Mihalkovičove Zimoviská, ktorá sa uskutoční 3. novembra od 10.30 na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU), v miestnosti F 102. Podujatie pri príležitosti Týždňa vedy organizuje Vedecký ústav Ladislava Hanusa FF KU.

Read More

RUŽOMBEROK (23. októbra 2009) - Odborná diskusia, výmena skúseností a hľadanie nových metód vyučovania sociálnej náuky Katolíckej cirkvi na vysokých školách je cieľom odborného sympózia, ktoré privedie odborníkov z celého Slovenska a hostí z Poľska na pôdu Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) dňa 29. októbra. Organizátor podujatia, vedúci Katedry misijnej a charitatívnej činnosti, na Pedagogickej fakulte KU doc. Stanislav Košč zároveň využil prítomnosť týchto odborníkov a pred konaním sympózia pozýva najmä všetkých študentov KU na prezentáciu novej sociálnej encykliky pápeža Benedikta XVI., Caritas in veritate. Encykliku predstavia z pohľadu jej miesta v náuke tohto pápeža i v celej sociálnej náuke Cirkvi, ale zaoberať sa budú aj jej pohľadom na aktuálne sociálne problémy, ako je globalizácia, svetová finančná kríza a problém integrálneho rozvoja. Podujatie sa uskutoční v Aule Jána Pavla II. od 10. h.

KOŠICE (21. októbra 2009) - Biblia a dialóg kultúr - Kniha Ester je názov a téma medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa bude konať 5. novembra od 9.00 h v Košiciach, na Teologickej fakulte Katolíckej univerzite v Ružomberku (TF KU). Kontextualizáciu Knihy Ester predstaví Róbert Lapko Th.D., Ph.D. z TF KU, s témou prednášky Krutosť alebo sebeobrana Židov v 9. kapitole Knihy Ester sa predstaví doc. Petr Chalupa, Th.D. z Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Palackého v Olomovci, hlavný hosť konferencie. Špeciálne sa venuje štúdiu Knihy Ester, je zároveň subregionálnym koordinátorom Strednej Európy Celosvetovej Katolíckej biblickej federácie, v súčasnosti hosťuje ako profesor na TF KU.

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU