Predseda Vedeckej rady Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku  (TF KU) oznamuje, že sa dňa 4. novembra 2008 uskutočnia na TF KU v Košiciach na ulici Hlavná 89 habilitačné prednášky:

Predseda Vedeckej rady Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku  (TF KU) oznamuje, že 21. apríla 2008 v zasadačke VR č. 114 na 1. poschodí na TF KU v Košiciach, Hlavná 89 sa uskutočnia habilitačné prednášky v odbore katolícka teológia:
Predseda Vedeckej rady Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, (PF KU) v zmysle vyhlášky MŠ SR zo dňa 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 12. mája 2008 o 9.00 h sa na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1, uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Daniely Kolibovej, CSc. (odborná asistentka Katolíckej univerzity v Ružomberku) pod názvom Efektívna komunikácia v práci sociálneho pracovníka a obhajoba habilitačnej práce pod názvom Sociálne a komunikačné zručnosti v práci sociálneho pracovníka.

Predseda Vedeckej rady Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, (PF KU), v zmysle vyhlášky MŠ SR zo dňa 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 13. mája 2008 o 9.00 h sa na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1, uskutoční habilitačná prednáška dr Romana Boguslawa Sierona (odborný asistent,  Katolicki Uniwersytet Lubelski J. Pawla II, Lublin) pod názvom Výklad biblických vied v kanonickom ponímamí v didaktickovýskumnej oblasti katolíckej pedagogiky a obhajoba habilitačnej práce pod názvom Model výchovy podľa Ježiša Krista vo svetle štyroch kanonických evanjelií.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2