Dekanát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku oznamuje, že: dňa 3. 11. 2009 o 10.00 h sa uskutoční na PF KU, Hrabovská cesta 1 v Ružomberku obhajoba dizertačnej práce  PhDr. Jána Pramuku (externého doktorand PF KU) pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác, v študijnom programe Sociálna práca v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca. Téma práce:  Problém eutanázie v sociálnej práci,

Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej university v Ružomberku, v zmysle vyhlášky č. 6/2005 MŠ SR zo dňa 8.12.2004 oznamuje, že: dňa 9. 11. 2009 o 8.00 h sa na PF KU, Námestí A. Hlinku 56/1 v Ružomberku, uskutoční habilitačná prednáška dr Stanislawa Lipińskeho (odborný asistent na WSEZ v Lódži) pod názvom Mobbing wśród młodzieży gimnazjalnej a obhajoba habilitačnej práce pod názvom Dobročinné strediská a výchovné zariadenia ako prejav charitatívnej a katechetickej Činnosti Cirkvi v dejinách Poľska,

RUŽOMBEROK (20. októbra 2009) - Problematike ľudského rozvoja v kontexte encykliky Benedikta XVI. Caritas in veritate sa bude venovať konferencia, ktorá sa pri príležitosti Týždňa vedy uskutoční 5. novembra od 9.00 h v Košiciach, na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU). „Konferencia má vytvoriť priestor pre reflexiu, úvahu a hlbšie poznanie súčasných sociálnych a ekonomických problémov, ktoré sú aktuálne v dnešnom svete z pohľadu encykliky Caritas in veritate,“ uviedol PaedDr. ThDr. Dominik Macák, PhD., spoluorganizátor konferencie. Podľa jeho slov stretnutie poskytne priestor preskúmať napríklad človeka ako východisko poznania a rozvoja, premýšľať nad sociálnou náukou Cirkvi a jej interdisciplinárnou dimenziou, nad správnymi východiskami rozvoja spoločnosti, predstaviť človeka ako tvorcu, stredobod a cieľ hospodársko-spoločenského života, uvažovať o chudobe v rozvojových krajinách, fenoméne nezamestnanosti a inými sociálno-spoločenskými témami. Organizátorom podujatia je Katedra sociálnej práce a Katedra systematickej teológie TF KU.

RUŽOMBEROK (24. novembra 2009) - So svojimi znalosťami z oblasti centralizovaného európskeho výskumu a s programami, do ktorých je zapojené aj Slovensko zoznámi v stredu 25. novembra o 15.00 h pedagógov Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) Dr. h. c. prof. Ing. Štefan Luby DrSc., bývalý predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) a predseda Vedeckej rady SAV. V prednáške s názvom Rámcové programy Európskej únie, skúsenosti SAV pre manažérov objasní napríklad úlohu nových štruktúr - Európskej výskumnej rady Európskeho inštitútu pre technológiu a inovácie či domácich podporných štruktúr – delegátov v programových výboroch a národných kontaktných bodov. Od 16.00 h bude v ten istý deň program pokračovať prednáškou člena Predsedníctva SAV RNDr. Igora Túnyiho, CSc. na tému Geomagnetické pole a človek.

RUŽOMBEROK (27. novembra 2009) - Pri príležitosti 18. výročia nežnej revolúcie zorganizovala v roku 2007 Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (KŽ FF KU) konferenciu s názvom Samizdatové náboženské periodiká pred rokom 1989. Okrúhle 20. výročie je dôvodom návratu k tejto téme, jej rozšíreniu a prehĺbeniu v dejinnom priestore na medzinárodnej vedeckej konferencii Sloboda v čase naslobody: Príspevok disentu a médií k pádu totality, ktorá sa uskutoční v stredu 2. decembra od 9.00 h na KŽ FF KU (Hrabovská cesta 1, Ružomberok). Svoju účasť na konferencii napríklad potvrdili niekdajší lídri revolučného hnutia na Slovensku, v Českej republike a Poľsku - člen Koordinačného centra Občanského fóra Pavel Bratinka, spoluzakladateľ Verejnosti proti násiliu Ján Budaj, spoluorganizátor Sviečkovej manifestácie František Mikloško, zakladateľ Poľsko-Československej Solidarity (Solidarność Polsko-Czechoslowacka) Julian Golak a spoluzakladateľ Občanského fóra v Košiciach Tibor Ičo.

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU