Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, v zmysle vyhlášky č. 6/2005 MŠ SR zo dňa 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 29. 9. 2009 o 8.00 h sa na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1 uskutoční habilitačná prednáška dr Barbary Blaszczyk (odborná asistentka UHPJK v Kielcach) pod názvom Stigmatizácie a diskriminácie pacientov s epilepsiou a obhajoba habilitačnej práce pod názvom Kvalita života osoby chorej na epilepsiu,

Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, v zmysle vyhlášky č. 6/2005 MŠ SR zo dňa 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 28. 9. 2009 o 8.00 h sa na PF KU, Námestí A. Hlinku 56/1 uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Ireny Kamanovej, PhD. (odborná asistentka PF KU) pod názvom Sociálna príprava na starobu a obhajoba habilitačnej práce pod názvom Senior v spoločnosti,

Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU), v zmysle vyhlášky č. 6/2005 MŠ SR zo dňa 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 28. 9. 2009 o 13.30 h sa na PF KU, Námestí A. Hlinku 56/1 v Ružomberku, uskutoční habilitačná prednáška PaedDr. Mareka Storošku, PhD. (odborný asistent VŠMP v Prešove) pod názvom Sociálne konzekvencie procesu probácie a obhajoba habilitačnej práce pod názvom Problematika mediácie a probácie v podmienkach Slovenskej republiky.


Predseda Vedeckej rady Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. oznamuje, že dňa 29. 9. 2009 sa na TF KU, Hlavná 89 v Košiciach uskutočnia v odbore katolícka teológia habilitačné a inauguračné prednášky.

Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva srdečne pozýva na medzinárodnú konferenciu pod názvom Dialóg ako cesta spolužitia, ktorá sa bude konať 2. októbra 2009 v Kongresovej sále Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Záštitu nad konferenciou prevzali doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., podpredseda vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a Ing. Michal Kováč, CSc., bývalý prezident Slovenskej republiky. Cieľom podujatia je riešenie problematiky spolužitia viacetnickej spoločnosti odstraňovaním vzájomných bariér.

Janka Bugáňová (Fakulta zdravotníctva KU)
február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2