Predseda Vedeckej rady PF KU v Ružomberku, v zmysle vyhlášky č. 6/2005 MŠ SR zo dňa 8.12.2004 oznamuje, že dňa:
  • 20. 01. 2009 o 8.00 hod. sa na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 56/1, uskutoční habilitačná prednáška PhDr.Ing. Emílie Janigovej, PhD. (odborná asistentka PF KU v Ružomberku) pod názvom Význam a riziká manažmentu v sociálnej sfére a obhajoba habilitačnej práce pod názvom Projektový manažment ako jeden z aspektov rozvoja sociálnej práce,
  • 20. 01. 2009 o 9.30 hod. sa na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 56/1, uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Márie Gažiovej, PhD. (odborný asistent na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Banskej Bystrici ) pod názvom Prevencia psychosociálneho zlyhania mládeže v interdisciplinárnych súvislostiach a obhajoba habilitačnej práce pod názvom Linka dôvery ako jedna z foriem pastorálnej služby.
RUŽOMBEROK - V Organovej sieni rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 13. decembra uskutoční spomienkové podujatie na Židov odvlečených z Ružomberka počas II. svetovej vojny.

Predseda Vedeckej rady Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku  (TF KU) oznamuje, že sa dňa 4. novembra 2008 uskutočnia na TF KU v Košiciach na ulici Hlavná 89 habilitačné prednášky:

Predseda Vedeckej rady Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku  (TF KU) oznamuje, že 21. apríla 2008 v zasadačke VR č. 114 na 1. poschodí na TF KU v Košiciach, Hlavná 89 sa uskutočnia habilitačné prednášky v odbore katolícka teológia:

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2