Predseda Vedeckej rady Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU) oznamuje, že sa uskutoční na TF KU v Košiciach, Hlavná 89 dňa 8. januára 2008 o 14.00 h inauguračná prednáška doc. ThDr. Stanislava Vojtka, PhD., Teologická fakulta KU na tému Kľúčové postavenie Božieho slova a teológie tela Jána Pavla II. pri pastorácii súčasnej rodiny.
Predseda Vedeckej rady Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU) oznamuje, že 25. septembra 2007 o 14.00 h sa uskutoční na TF KU v Ružomberku, Hlavná 89  inauguračná prednáška doc. ThDr. Cyrila Hišema, PhD. z TF KU na tému Teologické vzdelávanie a formácia v Košiciach.
Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku  (PF KU) oznamuje, že 10. septembra 2007 o 11.30 h sa uskutoční na PF KU, Námestí A. Hlinku 56/1 inauguračná prednáška doc. PhDr. Slawomira Mazura, PhD. na tému Civilizačné ohrozenia spoločnosti XXI. storočia.

Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku  (PF KU) oznamuje, že 10. septembra 2007 o 10.00 h sa uskutoční na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1 inauguračná prednáška doc. PhDr. Anny Žilovej, PhD. mim. prof. na tému Sociálne aspekty chudoby na Slovensku po roku 1990.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2