Predseda Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty v Košiciach prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. oznamuje, že dňa 3. júla 2009 v piatok o 9.30 h v priestoroch KU TF, Hlavná 89 v Košiciach sa uskutoční habilitačná prednáška v odbore katolícka teológia PaedDr. ThDr. Jozefa Bieľaka, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta) na tému Spásne prvky v nekresťanských náboženstvách a obhajoba habilitačnej práce pod názvom Od zjavenia k viere.
Predseda Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty v zmysle vyhlášky č. 6/2005 Ministerstva školstva SR zo dňa 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 22. 6. 2009 o 8.00 h sa na KU PF, Námestí A. Hlinku 56/1 v Ružomberku uskutoční habilitačná prednáška dr Ryszarda Skrzyniarza (odborný asistent UHP JK v Kielcach) pod názvom Katechizmy po Tridentskom koncile v učení Cirkvi v Poľsku a obhajoba habilitačnej práce pod názvom Výchovné účinkovanie Kanonikov Božieho hrobu na území Poľska v rokoch 1163-1567.

Predseda Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty v Košiciach prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. oznamuje, že dňa 22. júna 2009 o 15.00 h sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte, Hlavná 89 v Košiciach uskutoční habilitačná prednáška PaedDr. ThDr. Róberta Sarku, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta) v odbore katolícka teológia na tému Využitie filmu ako pastoračno – formačnej pomôcky a obhajoba habilitačnej práce pod názvom Základné aspekty teológie náboženstiev.
RUŽOMBEROK (4. mája 2009) - Ako fórum pre výmenu skúseností v oblasti využitia informatiky a matematických metód v ekonómii a manažmente v teórii a praxi hospodárskeho vývoja na Slovensku i v zahraničí poslúži medzinárodný kongres IMEM (Interdisciplinárne vzťahy v teórii a praxi informatiky, manažmentu, ekonómie a matematiky), ktorý sa od 9. do 11. septembra uskutoční na Katolíckej univerzite v Ružomberku, (KU) Teologickej fakulte v Spišskej Kapitule.

RUŽOMBEROK (14. apríla 2009) – Na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) sa v dňoch 22. – 24. apríla uskutoční medzinárodná vedecká konferencia s názvom Cirkvi 19. a 20. storočia v slovenskej a českej historiografii. Počas dvoch prednáškových dní prednesie svoje referáty vyše 60 historikov z Českej republiky a Slovenska. Ohlásili to organizátori konferencie, ktorej cieľom je zhodnotiť stav výskumu moderných cirkevných dejín v ich širšom chápaní v období rokov 1848-2000 na území Slovenska a českých zemí.

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU