Predseda Vedeckej rady Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, (PF KU), v zmysle vyhlášky MŠ SR zo dňa 8.12.2004, oznamuje, že dňa 15. apríla 2008 o 13.00 h sa na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1, uskutoční inauguračná prednáška doc. PhDr. MUDr. Petra Kalanina, PhD. (docenta Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku) pod názvom Problém eutanázie – sociálny a duchovný aspekt.
Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, (PF KU), v zmysle vyhlášky MŠ SR zo dňa 8.12.2004 oznamuje, že dňa 15. apríla 2008 o 10.30 h sa na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1, uskutoční inauguračná prednáška dr hab. Eugenii Laski (mimoriadnej profesorky Rzeszowskej univerzity v Rzeszowe)  pod názvom Obraz nesvojprávneho človeka v spoločenskom chápaní.
Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU), v zmysle vyhlášky MŠ SR zo dňa 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 15. apríla 2008 o 9.00 h sa na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1, uskutoční inauguračná prednáška doc. PaedDr. ThDr. Ľubomíra Pekarčíka, PhD. (docenta Katolíckej univerzity v Ružomberku) pod názvom Sociálna práca a teológia.
Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) oznamuje, že dňa 4. marca 2008 o 10.30 h sa na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1 uskutoční inauguračná prednáška doc. Dr. Hab. Edwarda Jarmocha, PhD. (vysokoškolského učiteľa na Akademii Podlaskej, Siedlce) pod názvom Religiozita rodiny v podmienkach sociálnej pomoci.
Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) oznamuje, že dňa 4. marca 2008 o 13.00 h sa na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1 uskutoční inauguračná prednáška doc. PaedDr. Jana Zimneho, PhD. (odborného asistenta a mimoriadneho profesora na Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin) pod názvom Výchovné a vzdelávacie predpoklady v katolíckej pedagogike ako novej forme edukačného návrhu.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2