Dňa 6. septembra 2005 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU), Hlavná 89, Košice predniesol doc. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD., inauguračnú prednášku na tému Cirkev v zornom uhle encykliky Ecclesia de Eucharistia.

Dňa 6. septembra 2005 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU), Hlavná 89, Košice predniesol doc. ThDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD., inauguračnú prednášku na tému Globalizácia a náboženstvá.

RUŽOMBEROK - Pod záštitou dekana Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) doc. MUDr. Antona Lacka, CSc. a v spolupráci s Ústrednou vojenskou nemocnicou (ÚVN) SNP v Ružomberku a Veliteľstvom vojenského zdravotníctva v Ružomberku sa v dňoch 14. a 15. novembra 2008 uskutoční III. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Ružomberské zdravotnícke dni 2008 – „Nové poznatky v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva“. Konferencia sa uskutoční v priestoroch Kongresovej sály v ÚVN Ružomberok. Konferencia začína 14. novembra 2008 o 08.30 h. Registrácia účastníkov sa uskutoční na uvedenom mieste od 07.30 h. Bližšie informácie o konferencii (pozvánku a prihlášku) nájdete na internetovej stránke Fakulty zdravotníctva KU: http://fz.ku.sk/.

Predseda Vedeckej rady Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Mons. Prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD., v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR zo dňa 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 23. 9. 2008 v zasadačke Vedeckej rady TF KU na ulici Hlavná 89 v Košiciach sa uskutočnia inauguračné prednášky

RUŽOMBEROK (11. septembra 2008) – Čestný titul doctor honoris causa odovzdá Vedecká rada (VR) Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) na svojom zasadnutí v utorok 16. septembra prof. Franciszkovi Piontekovi. Čestný doktorát získa za svoj prínos pre rozvoj personológie Karola Wojtylu, šírenie kresťanských ideálov a rozvoj katolíckeho vzdelávania.VR KU sa stretne 16. septembra, kedy KU slávnostnou bohoslužbou o 9.00 h v Univerzitnom Kostole sv. Rodiny v Rybárpoli spojenou s inauguráciou nového rektora KU prof. Tadeusza Zasępu otvorí akademický rok 2008/2009. Po liturgickej časti bude o 11.00 h nasledovať zhromaždenie akademickej obce KU v aule Jána Pavla II.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2