Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU), v zmysle vyhlášky MŠ SR zo dňa 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 15. apríla 2008 o 9.00 h sa na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1, uskutoční inauguračná prednáška doc. PaedDr. ThDr. Ľubomíra Pekarčíka, PhD. (docenta Katolíckej univerzity v Ružomberku) pod názvom Sociálna práca a teológia.
Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) oznamuje, že dňa 4. marca 2008 o 10.30 h sa na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1 uskutoční inauguračná prednáška doc. Dr. Hab. Edwarda Jarmocha, PhD. (vysokoškolského učiteľa na Akademii Podlaskej, Siedlce) pod názvom Religiozita rodiny v podmienkach sociálnej pomoci.
Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU) oznamuje, že dňa 4. marca 2008 o 13.00 h sa na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1 uskutoční inauguračná prednáška doc. PaedDr. Jana Zimneho, PhD. (odborného asistenta a mimoriadneho profesora na Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin) pod názvom Výchovné a vzdelávacie predpoklady v katolíckej pedagogike ako novej forme edukačného návrhu.
Predseda Vedeckej rady Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU) oznamuje, že dňa 19. februára 2008 o 14.00 h v zasadačke VR č. 114, na 1. poschodí na TF KU v Košiciach, Hlavná 89 sa uskutoční inauguračná prednáška doc. PhDr. Petra Voleka, PhD., z Filozofickej fakulty KU v Ružomberku na tému Problematika kritéria smrti človeka.
Predseda Vedeckej rady Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU) oznamuje, že sa uskutoční na TF KU v Košiciach, Hlavná 89 dňa 8. januára 2008 o 14.00 h inauguračná prednáška doc. ThDr. Stanislava Vojtka, PhD., Teologická fakulta KU na tému Kľúčové postavenie Božieho slova a teológie tela Jána Pavla II. pri pastorácii súčasnej rodiny.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2