Dňa 15. novembra 2005 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU), Hlavná 89, Košice, pred Vedeckou radou TF KU predniesol doc. ThDr. Gabriel Ragan, PhD., inauguračnú prednášku na tému Celoživotné dielo J. Jaloveckého a jeho vplyv na koncilovú reformu na Slovensku.

Dňa 15. novembra 2005 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU), Hlavná 89, Košice, pred Vedeckou radou TF KU predniesol doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD., inauguračnú prednášku na tému Eucharistia v diele M. Russnáka.

Dňa 6. septembra 2005 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU), Hlavná 89, Košice predniesol doc. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD., inauguračnú prednášku na tému Cirkev v zornom uhle encykliky Ecclesia de Eucharistia.

Dňa 6. septembra 2005 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU), Hlavná 89, Košice predniesol doc. ThDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD., inauguračnú prednášku na tému Globalizácia a náboženstvá.

RUŽOMBEROK - Pod záštitou dekana Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) doc. MUDr. Antona Lacka, CSc. a v spolupráci s Ústrednou vojenskou nemocnicou (ÚVN) SNP v Ružomberku a Veliteľstvom vojenského zdravotníctva v Ružomberku sa v dňoch 14. a 15. novembra 2008 uskutoční III. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou Ružomberské zdravotnícke dni 2008 – „Nové poznatky v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva“. Konferencia sa uskutoční v priestoroch Kongresovej sály v ÚVN Ružomberok. Konferencia začína 14. novembra 2008 o 08.30 h. Registrácia účastníkov sa uskutoční na uvedenom mieste od 07.30 h. Bližšie informácie o konferencii (pozvánku a prihlášku) nájdete na internetovej stránke Fakulty zdravotníctva KU: http://fz.ku.sk/.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2