Predseda Vedeckej rady Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, (PF KU), v zmysle vyhlášky MŠ SR zo dňa 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 13. mája 2008 o 9.00 h sa na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1, uskutoční habilitačná prednáška dr Romana Boguslawa Sierona (odborný asistent,  Katolicki Uniwersytet Lubelski J. Pawla II, Lublin) pod názvom Výklad biblických vied v kanonickom ponímamí v didaktickovýskumnej oblasti katolíckej pedagogiky a obhajoba habilitačnej práce pod názvom Model výchovy podľa Ježiša Krista vo svetle štyroch kanonických evanjelií.

Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, (PF KU), v zmysle vyhlášky MŠ SR zo dňa 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 20. mája 2008 o 9.00 h sa na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1, uskutoční habilitačná prednáška dr Karola Mauscha (odborný asistent, Uniwersytet Szczecinski, Štetín) pod názvom Pomoc sociálnym pracovníkom v odbornom rozvoji s použitím metódy Balintových skupín a  obhajoba habilitačnej práce pod názvom Zdravie z aspektu sociálnej práce interdisciplinárna empirická štúdia.

Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, (PF KU), v zmysle vyhlášky MŠ SR 6/2005 Z.z. zo dňa 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 17. júna 2008 o 9.00 h sa na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1 uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Magdalény Habšudovej, CSc., (odbornej asistentky na Katolíckej univerzite v Ružomberku) pod názvom Sociálne súvislosti starostlivosti o chorých a zdravotne oslabených jedincov a obhajoba habilitačnej práce pod názvom Kompenzačné prostriedky ako podporujúci faktor integrácie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti.

Predseda Vedeckej rady Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, (PF KU) v zmysle vyhlášky MŠ SR zo dňa 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 13. mája 2008 o 10.30 h sa uskutoční inauguračná prednáška dr hab. Marie Jolanty Zmichrowskej (profesorka, Akademia Pedagogiczna im. J. Dlugosza, Čenstochová) pod názvom Vplyv časopisov na formovanie patrioticko-náboženských postojov detí a mládeže.

Predseda Vedeckej rady Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, (PF KU), v zmysle vyhlášky MŠ SR zo dňa 8.12.2004, oznamuje, že dňa 15. apríla 2008 o 13.00 h sa na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1, uskutoční inauguračná prednáška doc. PhDr. MUDr. Petra Kalanina, PhD. (docenta Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku) pod názvom Problém eutanázie – sociálny a duchovný aspekt.
február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2