Predseda Vedeckej rady Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku  (TF KU) oznamuje, že 21. apríla 2008 v zasadačke VR č. 114 na 1. poschodí na TF KU v Košiciach, Hlavná 89 sa uskutočnia habilitačné prednášky v odbore katolícka teológia:
Predseda Vedeckej rady Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, (PF KU) v zmysle vyhlášky MŠ SR zo dňa 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 12. mája 2008 o 9.00 h sa na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1, uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Daniely Kolibovej, CSc. (odborná asistentka Katolíckej univerzity v Ružomberku) pod názvom Efektívna komunikácia v práci sociálneho pracovníka a obhajoba habilitačnej práce pod názvom Sociálne a komunikačné zručnosti v práci sociálneho pracovníka.

Predseda Vedeckej rady Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, (PF KU), v zmysle vyhlášky MŠ SR zo dňa 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 13. mája 2008 o 9.00 h sa na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1, uskutoční habilitačná prednáška dr Romana Boguslawa Sierona (odborný asistent,  Katolicki Uniwersytet Lubelski J. Pawla II, Lublin) pod názvom Výklad biblických vied v kanonickom ponímamí v didaktickovýskumnej oblasti katolíckej pedagogiky a obhajoba habilitačnej práce pod názvom Model výchovy podľa Ježiša Krista vo svetle štyroch kanonických evanjelií.

Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, (PF KU), v zmysle vyhlášky MŠ SR zo dňa 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 20. mája 2008 o 9.00 h sa na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1, uskutoční habilitačná prednáška dr Karola Mauscha (odborný asistent, Uniwersytet Szczecinski, Štetín) pod názvom Pomoc sociálnym pracovníkom v odbornom rozvoji s použitím metódy Balintových skupín a  obhajoba habilitačnej práce pod názvom Zdravie z aspektu sociálnej práce interdisciplinárna empirická štúdia.

Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, (PF KU), v zmysle vyhlášky MŠ SR 6/2005 Z.z. zo dňa 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 17. júna 2008 o 9.00 h sa na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1 uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Magdalény Habšudovej, CSc., (odbornej asistentky na Katolíckej univerzite v Ružomberku) pod názvom Sociálne súvislosti starostlivosti o chorých a zdravotne oslabených jedincov a obhajoba habilitačnej práce pod názvom Kompenzačné prostriedky ako podporujúci faktor integrácie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti.

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU