Predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku  (PF KU), v zmysle vyhlášky MŠ SR zo dňa 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 14. apríla 2008 o 10.00 h sa na PF KU v Ružomberku, Námestí A. Hlinku 56/1, uskutoční habilitačná prednáška PhDr. ThDr. Stanislava Košča, PhD. (prodekana pre zahraničné vzťahy a mobility PF KU) pod názvom Kresťanská sociálna práca vo svetle encykliky “Deus caritas est” a obhajoba habilitačnej práce pod názvom Aktuálne sociálne problémy vo svetle náuky Katolíckej cirkvi.

Dňa 15. novembra 2005 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU), Hlavná 89, Košice, pred Vedeckou radou TF KU predniesol doc. ThDr. Gabriel Ragan, PhD., inauguračnú prednášku na tému Celoživotné dielo J. Jaloveckého a jeho vplyv na koncilovú reformu na Slovensku.

Dňa 15. novembra 2005 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU), Hlavná 89, Košice, pred Vedeckou radou TF KU predniesol doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD., inauguračnú prednášku na tému Eucharistia v diele M. Russnáka.

Dňa 6. septembra 2005 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU), Hlavná 89, Košice predniesol doc. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD., inauguračnú prednášku na tému Cirkev v zornom uhle encykliky Ecclesia de Eucharistia.

Dňa 6. septembra 2005 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU), Hlavná 89, Košice predniesol doc. ThDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD., inauguračnú prednášku na tému Globalizácia a náboženstvá.

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU