Katolícka univerzita v Ružomberku pôsobí v sieti spoločenských vzťahov, ktoré chce ďalej rozvíjať a zveľadovať. 

 

Vo vzťahu s verejnosťou si upevňuje povedomie o kvalitnej a prestížnej univerzite, ktorá sa postupne etabluje medzi stabilné, dôveryhodné a strategické inštitúcie. Buduje svoju informačnú infraštruktúru v súlade s najnovšími trendmi a s cieľom poskytnúť používateľom komplexné, integrované a prívetivé prostredie.

 

KU úspešne rozvíja medzinárodnú spoluprácu. Úzko spolupracuje s katolíckymi univerzitami i so štátnymi univerzitami, najmä v strednej Európe, pričom nadviazala kontakty aj s ďalšími vysokoškolskými inštitúciami v členských krajinách EÚ či prístupovou krajinou (Turecko).

 

Medzinárodné aktivity sú realizované aj prostredníctvom rámcových a medziuniverzitných dohôd, zahŕňajúcich partnerské vysokoškolské inštitúcie v USA, Afrike, na Ukrajine atď.

Univerzita využíva európske mobilitné programy a bilaterálne dohody, v rámci ktorých vysiela študentov, vyučujúcich a administratívnych pracovníkov, ktorých počet každoročne rastie.

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2