Katolícka univerzita v Ružomberku je otvorená spolupráci a koordinácii v týchto oblastiach:

 

  • poskytovanie vzdelávania,

 

  • veda, výskum, výchova, 

 

  • inovatívne projekty, kreatívne laboratória, centrá excelentnosti, 

 

  • organizácia kultúrnych, športových a spoločenských podujatí,

 

  • aktivity v meste a regióne,

 

  • podpora zamestnanosti,

 

  • rozvoj znalostí a zručností, 

 

  • knižničné služby,

 

  • zahraničné granty,

 

  • mobility študentov a pracovníkov. 

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2