dekan FF Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslav Demko za účasti Veľkého kancelára KU počas zasadnutia kolégia rektora 14. januára 2020 v Košiciach odovzdal menovací dekrét novému dekanovi Filozofickej fakulty KU Marekovi Babicovi.

 

Akademický senát FF KU v Ružomberku 4. decembra 2019 jednohlasne zvolil kandidáta na dekana. Následne Veľký kancelár KU J. E. Mons. Bernard Bober dal súhlas k vymenovaniu do funkcie. Marek Babic bol dekanom fakulty i počas predchádzajúceho obdobia (2015 – 2019) a jeho druhé štvorročné funkčné obdobie sa začalo 22. decembra 2019. Ostatné obdobie na FF KU charakterizovala personálna a finančná stabilizácia, podpora prístupu orientovaného na študenta a internacionalizácia. V nasledujúcom období možno očakávať výzvy súvisiace s uplatňovaním nových akreditačných štandardov a skvalitňovaním vzdelávania aj výskumu realizovaného na fakulte.

prezidentkaPrezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v piatok 17. januára 2020 slovenských rektorov a predstaviteľov Slovenskej akadémie vied. Na stretnutí sa zúčastnil aj rektor KU v Ružomberku doc. Jaroslav Demko.

 

Podľa prezidentky Slovenská republika naliehavo potrebuje, aby sa naše univerzity a vysoké školy stali miestom, kde sa bude novým, efektívnejším spôsobom zhodnocovať intelektuálny a kultúrny potenciál našej vlasti. Spomaliť a zastaviť odliv slovenských študentov do zahraničia je podľa prezidentky jednou z dôležitých úloh, ktorou sa bude musieť Slovensko v najbližšom čase zaoberať. 

 

DOD 2019 6Aj tento rok sa 4. februára otvoria pre záujemcov o štúdium, ale aj širokú verejnosť brány Katolíckej univerzity v Ružomberku na všetkých jej štyroch fakultách - Filozofickej, Pedagogickej, Teologickej a na Fakulte zdravotníctva.

 

Po úvodnom otvorení podujatia bude program pokračovať priamo na príslušnej fakulte, kde sa záujemcovia budú môcť stretnúť so zástupcami jednotlivých katedier, ktorí im individuálne poskytnú informácie o študijných programoch ponúkaných katedrou. Na fakultách budú tiež prebiehať zaujímavé sprievodné aktivity.

 

PLES KU plagatKatolícka univerzita v Ružomberku pozýva všetkých pedagógov, zamestnancov, študentov a priaznivcov univerzity na Reprezentačný ples KU pri príležitosti 20. výročia vzniku KU v Ružomberku, ktorý sa uskutoční dňa 25. januára 2020 o 19.00 hod. vo Veľkej dvorane Hotela Kultúra v Ružomberku.

 

O dobrú náladu sa postarajú zaujímaví účinkujúci – Sima Martausová, Jozef Hollý. Vstupné pre študentov je 25 € a pre ostatných záujemcov 30 €. Vstupenky je možné zakúpiť si v UPaC Jána Vojtaššáka alebo Informačnom centre Ružomberok.

 

Všetci ste srdečne pozvaní!

cropped tyzKariery LOGO small 3Do iniciatívy Týždeň kariéry sa v roku 2019 zapojilo 71 organizácií, ktoré prihlásili 111 aktivít kariérového poradenstva pre deti i dospelých vo viac ako 40 mestách a obciach Slovenska. K oceneným príkladom dobrej praxe patrili tento rok aj aktivity Poradenského centra Katolíckej univerzity v Ružomberku.

 

Ocenená bola komplexnosť služieb (assessment centrum, tvorba portfólia, praktické nácviky, individuálne konzultácie) a ich zameranie na rozvoj kariérových zručností (tvorba CV, komunikácia so zamestnávateľom, získavanie informácií o trhu práce).

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2