27.11. kosturiak na fbRUŽOMBEROK (13. novembra 2018) – „Slovo spolupráca spája v sebe dve slová: spolu – práca. Je to základ rozvoja vzdelania, kultúry, techniky a celej spoločnosti. Posplietané korene a koruny obrovských stromov nám pripomínajú, že aj príroda okolo nás je postavená na spolupráci a vzájomnom dopĺňaní sa.“ To sú slová Jána Košturiaka, ktorý sa už v utorok 27. novembra 2018 predstaví so svojím workshopom Spolupráca a spolutvorenie v Aule sv. Jána Pavla Druhého na Katolíckej univerzite v Ružomberku (začiatok podujatia o 13.00 hod.). Tvorivé stretnutie s inovátorom a podnikateľom je určené predovšetkým pre interných zamestnancov KU, ale rovnako je otvorené aj celú akademickú obec vrátane študentov či ďalších záujemcov.

tvtV týždni od 5. do 11. novembra 2018 sa uskutočnil už pätnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Tento rok priniesol viac ako 400 podujatí zameraných na popularizáciu vedy a výskumu na celom Slovensku formou festivalov, workshopov, konferencí, výstav a súťaží.

 

25 rokov vlkolinecV dňoch 24. a 25. októbra 2018 Katolícka univerzita v Ružomberku a Mesto Ružomberok v spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brne, Biosférickou rezerváciou Dolní Morava, o.p.s, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a OZ Vlkolínec zorganizovali pod záštitou MUDr. Igora Čombora, PhD., primátora Mesta Ružomberok a doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc., rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku, konferenciu: 25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

srvsUniverzitná volebná komisia pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl za Katolícku univerzitu v Ružomberku oznamuje, že dňa 7. novembra 2018 si študentská časť akademickej obce KU zvolila za členov ŠRVŠ týchto kandidátov:
1. Boris Kočko
2. Jakub Konkoľ

 

 

 

logo tvtV dňoch 5. – 9. novembra prebieha na Slovensku „Týždeň vedy a techniky“. Do celoslovenskej akcie sa pridala aj Katolícka univerzita v Ružomberku prostredníctvom aktivít jednotlivých fakúlt a katedier. Podujatia realizované v priestoroch fakúlt, knižnice KU a detašovaných pracovísk sú otvorené nie len pre študentov, ale aj širokú verejnosť. Dozviete sa viac nielen o muchotrávkach či strese, ale aj ako sa Janko Hraško v geometrii objavil.

 

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2