foto ipo 2Katedra filozofie FF KU v Ružomberku otvorila prihlasovanie sa do ďalšieho ročníka Filozofickej olympiády pre stredoškolákov (v prípade 8-ročných gymnázií študentov kvinty a starších). Termín na prihlásenie je do 19. novembra 2019 prostredníctvom oficiálnej webovej stránky, kde študenti nájdu všetky potrebné informácie.

 

Najlepší študenti zo slovenského kola postúpia do kvalifikačného kola, kde budú súťažiť v písaní filozofických esejí v angličtine. Víťaz kvalifikačného kola postupuje na medzinárodné kolo, ktoré sa uskutoční v máji 2020 v portugalskom Lisabone.

 

89 tyTento rok si 17. novembra pripomenieme 30. výročie Nežnej revolúcie. Pred 30 rokmi sa na námestiach po celom Československu proti totalite spojili ľudia bez rozdielu veku, farby pleti, či náboženského vyznania. Pokojnou cestou dokázali poraziť zlo v podobe komunistického režimu a vďaka nim všetkým žijeme už 30 rokov v slobodnej spoločnosti. V rámci spomienky na tieto udalosti sa v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku a samotnom meste Ružomberok uskutočnia viaceré sprievodné podujatia na ktoré všetkých srdečne pozývame.

 

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslav Demko sa pri tejto príležitosti zúčastní na základe pozvania  Predsedu vlády  Slovenskej republiky  Petra Pellegriniho na  slávnostnom koncerte v Slovenskom národnom divadle (nedeľu, 17. novembra  2019).

 

srvs 2Univerzitná volebná komisia pre doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl za Katolícku univerzitu v Ružomberku oznamuje, že v doplňujúcich voľbách uskutočnených 6. novembra 2019 bol zvolený za člena ŠRVŠ za KU (voleného študentskou časťou akademickej obce KU) Šimom Škvarko. Náhradníkom do ŠRVŠ za KU (voleného študentskou časťou akademickej obce KU) sa stáva Šimon Mesarč.

 

Zápisnica o priebehu a výsledku doplňujúcich volieb do ŠRVŠ za KU

lipovskáO vzťahoch demografie, ekonómie a kresťanských hodnôt, ale aj o tom, či môže kríza rodiny ovplyvniť krízu hospodársku sa môžete dozvedieť počas prednášky Ing. Hany Lipovskej s názvom „Tradičná rodina ako výraz kresťanských hodnôt z pohľadu makroekonómie". Prednáška sa uskutoční 5. novembra 2019 (14:00 hod.) v priestoroch výstavnej siene Rektorátu KU v Ružomberku. Srdečne Vás pozývame.

 

Ing. Hana Lipovská je členkou katedry ekonómie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovej univerzity. Vo svojej odbornej práci sa venuje fiškálnej a monetárnej hospodárskej politike, ekonómii ľudského kapitálu a politickou ekonómiou konfliktu.

kozova1V Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí sa dňa 25. októbra 2019 konala konferencia „Budúcnosť regionálnej samosprávy na Slovensku“. Na konferencii sa stretli župani ôsmich samosprávnych krajov s predstaviteľmi vlády, predsedom Úradu pre verejné obstarávanie, predsedom Združenia miest a obcí Slovenska, prezidentom Únie miest Slovenska a ďalšími pozvanými hosťami, napr. s podpredsedom Rady Asociácie krajov Českej republiky.

 

Vážime si, že na konferenciu boli pozvaní aj zástupcovia slovenských vysokých škôl a ďalších vedeckých a odborných inštitúcií. Išlo o prvú, výročnú konferenciu Združenia samosprávnych krajov (SK 8), ktoré bolo založené v roku 2006 ako dobrovoľné, záujmové, na štáte i politických stranách nezávislé združenie.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2