violet holly spiritPri príležitosti otvorenia nového akademického roka na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa v stredu 25. septembra 2019 o 10.00 uskutoční slávnostná bohoslužba Veni Sancte, ktorú bude v kostole sv. Rodiny (Rybárpole) celebrovať veľký kancelár KU a košický arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober. Po svätej omši bude o 11.45 nasledovať slávnostné zhromaždenie akademickej obce a pozvaných hostí KU v Aule sv. Jána Pavla II. Súčasťou celodenného programu bude aj študentský večer od 18.00 vo Foyer PF KU na ktorý pozývame všetkých študentov, ale aj zamestnancov.

 

Pozývame všetkých zamestnancov a študentov, aby sme spolu prosili o pomoc Ducha Svätého a plní jeho darov odštartovali nový akademický rok 2019/2020. Rektor KU udeľuje v tento deň v čase od 9.30 do 13.30 hod. rektorské voľno všetkým študentom a zamestnancom KU. 

plagat dievca work travelMinisterstvo vnútra SR sa v rámci šírenia povedomia o fenoméne nachytávania obetí za účelom obchodovania s ľuďmi rozhodlo v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvoriť komunikačnú kampaň, v rámci ktorej upozorňuje na možné podvodné správanie pri ponúkaní práce alebo ponuke cestovania.

 

Študenti a zamestnanci KU sa ako obete nenávistných trestných činov a extrémizmu a obete obchodovania s ľuďmi môžu v prípade potreby obracať na Poradenské centrum KU.

 

andrasiOd začiatku akad. roka 2019/2020 prebral na KU v Ružomberku agendu zahraničných vzťahov poverený prorektor Ing. Mgr. Imrich Andrási.

 

Imrich Andrási absolvoval strednú zdravotnícku školu, ktorú ukončil maturitnou skúškou s diplomom zdravotná sestra. Je absolventom Magisterského štúdia Ostravskej univerzity v Ostrave, Lekárskej fakulty, kde vyštudoval Špecializáciu v zdravotníctve intenzívni péče. Taktiež má ukončené VŠ vzdelanie na Žilinskej univerzite, Fakulte špeciálneho inžinierstva – Záchranné služby a krízový manažment. Má ukončené aj bakalárske štúdium Urgentná zdravotná starostlivosť na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre. Špecializáciu má z manažmentu v urgentnej zdravotnej starostlivosti.

 

nrsr2Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 11. septembra 2019 zúčastnil vernisáže fotografií Holokaust. Vyhladzovanie, oslobodenie, záchrana, ktorú pri príležitosti Dňa pamiatky obetiam fašizmu slávnostne otvoril na pôde parlamentu predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko.

 

Stalo sa tak aj za účasti veľvyslanca Ruskej federácie Alexeya Fedotova a Ilja Altmana z Moskovského centra Holokaustu. Expozícia, umiestnená v budove parlamentu má byť spomienkou na zverstvá, ktorých sa počas druhej svetovej vojny dopustili fašisti.

 

pan rektor 18.9.2019 polsky institut pozvankaMesiac september sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku spája aj so spomienkou na jej dvoch bývalých rektorov, ktorí už, žiaľ, nie sú medzi nami. Obaja odišli na večnosť v tom istom mesiaci, dokonca v tom istom roku.

 

Najprv nás pred tromi rokmi 18. septembra 2016 navždy opustil prof. Tadeusz Zasępa (rektor KU v rokoch 2008-2014) a len tri dni nato, 21. septembra, odišiel do Otcovho domu aj prof. Jozef Ďurček (druhý rektor KU v rokoch 2001-2004). Aktuálne si poľského rodáka so slovenským občianstvom prof. Tadeusza Zasępu pripomenie aj poľská ambasáda a tamojší kultúrny inštitút.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2