fertek facebook postAko vyzerá budúcnosť vzdelávania? Máme sa zbaviť tradičného prístupu, keď nás skúšali pri tabuli, mali sme byť ticho a ťaháky boli zakázané? Je možné rozvíjať kreativitu detí? A ako môžu objaviť svoje talenty?

 

O týchto otázkach sa vo štvrtok 23. mája od 13.00 hod. uskutoční v Aule sv. Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite v Ružomberku seminár s odborným konzultantom organizácie EDUin Tomášom Feřtekom, ktorý sa ako reportér Reflexu venoval vzdelávaniu a životnému prostrediu, momentálne pracuje ako televízny dramaturg a scenárista na voľnej nohe. Napísal publikáciu Co je nového ve vzdělávání, ale aj turistické a pedagogické príručky.

ff olympiadaV Ríme sa v dňoch 16.–19. mája 2019 konala XXVII. Medzinárodná filozofická olympiáda (IPO) s účasťou študentov a učiteľov zo 48 krajín z Ázie, Európy, Južnej a Severnej Ameriky.

 

Na tohtoročnom podujatí sa zúčastnili aj prví dvaja študenti zo slovenskej filozofickej olympiády: Richard Vaško a Kenneth Martin, obaja z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave. Za učiteľov reprezentoval SR Ján Hrkút z Katedry filozofie FF KU v Ružomberku, ktorý sa zároveň podieľal na hodnotení prác ako člen medzinárodnej komisie učiteľov.

 

ft4V dňoch 16.-18. mája 2019 sa v belgických Antverpách uskutočnilo Generálne zhromaždenie Federácie katolíckych univerzít Európy (FUCE). Katolícku univerzitu v Ružomberku (KU) zastupoval prof. František Trstenský.

 

Prvý deň začal rokovaním Predsedníctva FUCE, ktorého členom je aj prof. Trstenský. Členovia odsúhlasili pridelenie štipendií pre študentov, podporu projektov, ktoré financuje FUCE a celkový rozpočet federácie. V piatok program pokračoval konferenciou na tému Európsky humanizmus. Jej súčasťou bolo predstavenie projektu Letnej školy, ktorá sa uskutoční v talianskom meste Gubbio, na ktorom sa zúčastnia aj vybraní študenti KU.

 

img 0315Masarykova univerzita v Brne, Pedagogická fakulta realizuje v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku a ďalšími partnermi (Biosférickou rezerváciou Dolní Morava, o.p.s., mestom Ružomberok a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre) od 1. septembra 2017 do 30. júna 2019 významný projekt týkajúci sa ochrany vybratých pamiatok UNESCO na českej a slovenskej strane.

 

Projekt nesie názov "Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov" (UNESCO-VLaMI). Zameraný je na prehĺbenie spolupráce inštitúcií, subjektov a osôb priamo spravujúcich pamiatky UNESCO alebo nachádzajúcich sa v lokalite UNESCO resp. v jej ochrannom pásme.

 

stretnutie ff 2Dňa 8. mája 2019 sa uskutočnilo celofakultné stretnutie absolventov na pôde Filozofickej fakulty KU v Ružomberku. Na univerzitu zavítalo spolu približne 200 ľudí, bývalých študentov i s rodinami, aby sa stretli so svojimi spolužiakmi a vyučujúcimi.

 

Podujatie uviedli príhovory rektora Katolíckej univerzity, Jaroslava Demka, a dekana Filozofickej fakulty KU, Mareka Babica. Následne dekan fakulty predstavil minulosť, ale tiež aktuálne dianie a výzvy, ktorým inštitúcia čelí. Absolventi sa mohli dozvedieť o najnovších úspechoch súčasných študentov, napr. o prvom mieste žurnalistov v súťaži Štúrovo pero, alebo o podujatiach, ktoré organizuje fakulta, ako napr. filozofická olympiáda.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2