h kaducakova 2Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS KU) na svojom zasadnutí v Sieni rektorov KU dňa 26. januára 2016 schválil návrh rektora KU na menovanie doc. PhDr. Mgr. Heleny Kadučákovej, PhD. do funkcie prorektorky pre oblasť vzdelávania.

 

K menovaniu vyjadril svoje súhlasné stanovisko aj Veľký kancelár KU Mons. Bernard Bober.

 

AS KU sa ďalej zaoberal kontrolou plnenia úloh od svojho posledného zasadnutia, schválil zmeny v Študijnom poriadku Pedagogickej fakulty KU a schválil zloženie Ekonomickej a Legislatívnej komisie AS KU.

 

zasadnutie as ku

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2