rozhovor s rektoromV týchto dňoch začnú stredoškoláci podávať prihlášky na vysoké školy. Prinášame rozhovor s rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) Mons. prof. Jozefom Jarabom, PhD. Odpovedá v ňom na otázky, prečo štúdium na KU je správnou voľbou.

 

 


Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 23 vysokých škôl a okrem nich jestvujú aj súkromné vysoké školy. Čim môže byť Katolícka univerzita pre uchádzačov atraktívna?

Keď v závere uplynulého roka zverejnila Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) hodnotenie slovenských vysokých škôl za rok 2015, pre KU vyznelo mimoriadne priaznivo. Viacerí ma vtedy kontaktovali a gratulovali nám, lebo naše fakulty dosiahli vysoké hodnotenie. Opäť sa ukázalo, ako sa môže líšiť objektívne posúdenie inštitúcie od mediálneho obrazu, ktorý sa okolo nej vytvorí.

 

Ako teda obstáli jednotlivé fakulty v tomto hodnotení?
Filozofická fakulta obhájila vynikajúce 2. miesto z minulého roka. V súčasnosti je najlepšou „čisto“ filozofickou fakultou na Slovensku. Fakulta zdravotníctva celkovo obsadila 7. miesto, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom zlepšenie o jednu priečku. Teologická fakulta si udržala 4. miesto z predchádzajúceho roku. Najvýraznejší posun dosiahla Pedagogická fakulta. Stala sa „skokanom roka“, keď získala  3. miesto, čo je historicky jej najlepšie umiestnenie. Pre nás sú tieto výsledky veľkým povzbudením do ďalšej práce a záväzkom zároveň. Je to aj pozitívny signál pre tých, ktorí uvažujú o štúdiu na našej univerzite, ktorý by určite mali zvážiť.

 

Rok 2015 však priniesol KU už aj spomínanú mediálnu pozornosť.
Uplynulý rok 2015 bol pre nás dôležitý v dvoch oblastiach, ktoré zazneli aj v médiách. Uskutočnil sa audit nezávislou audítorskou spoločnosťou za obdobie rokov 2010-2013 a v polovici roka bolo zverejnené hodnotenie komplexnej akreditácie. Chcem všetkých uistiť, že na Katolíckej univerzite sme sa postavili k obidvom oblastiam veľmi zodpovedne. Do praxe uvádzame 40 odporúčaní, ktoré vzišli z auditu.

 

Môžete spomenúť aspoň niektoré opatrenia?
Napríklad bola vykonaná inventarizácia majetku za posledné roky. Boli právne ošetrené nájomné zmluvy. Bol prijatý nový platový poriadok, ktorý jasne zadefinoval odmeny pre zamestnancov ako aj ich výšku. Pripravuje sa smernica o publikačnej činnosti, rozbehli sme prácu na novom štatúte KU, pripravujeme spustenie novej webstránky KU. V mnohých oblastiach je  to dlhodobý proces, ktorý prekračuje jedno funkčné obdobie, ale vidieť už prvé ovocie.

 

Pre terajších ako aj budúcich študentov je dôležité, aby si Katolícka univerzita zachovala status univerzity. Aký je teda aktuálny stav?
Potenciálnym študentom ako aj verejnosti chcem oznámiť, že vedenie univerzity a  fakúlt prijalo opatrenia, na základe ktorých spĺňame požiadavky, aby Katolícka univerzita zostala aj naďalej zaradená medzi slovenské univerzity. V týchto dňoch o tom podávame správu Akreditačnej komisii.

 

Stojíte na čele Katolíckej univerzity. Ak by ste mali jednou vetou charakterizovať priority tejto univerzity, ktoré by to podľa Vás boli?
Katolícka identita, kvalita vzdelávania, formácia celého človeka, otvorenosť a dialóg.

 

V posledných rokoch veľa slovenských študentov odchádza do Čiech alebo ďalej do zahraničia. Ako ich presvedčiť, že sa im oplatí študovať na Katolíckej univerzite?
Študovať v zahraničí môžu aj prostredníctvom KU. Cez program Erasmus+ máme podpísaných viac ako 100 zmlúv s partnerskými univerzitami. Študent tak vlastne môže stráviť viackrát jeden semester alebo dokonca celý akademický rok na kvalitných vysokých školách Európy, pričom od nás dostane finančný príspevok. Okrem toho sme členmi Medzinárodnej federácie katolíckych univerzít, ktorých je na svete približne 1800. Mnohé z nich patria k špičke vo vlastných krajinách.

 

Čo ponúka Katolícka univerzita pre tých, ktorí zostanú študovať doma, ale chcú stráviť vysokoškolské roky v podnetnom prostredí?
Popri kvalite vzdelávania ponúkame aktivity v Univerzitnom pastoračnom centre a Kolégiu KU, pomoc Poradenského centra, modernú Univerzitnú knižnicu, kvalitné ubytovacie a stravovacie zariadenia, zapojenie sa do univerzitného rádia Pulz a televízie Unica, prácu v speváckom zbore Schola cantorum, ale najmä univerzitné spoločenstvo, v ktorom sa poznáme a vládne prajná rodinná atmosféra.

 

Aké sú najbližšie plány na univerzite?
Intenzívne pracujeme na znovuzískaní akreditácie tých študijných programov, ktoré boli pozastavené a zároveň pripravujeme niektoré nové. V novom akademickom roku otvoríme zrekonštruovaný internát, čím ponúkneme naším študentom skvalitnené podmienky pre ich štúdium a formáciu v prostredí Katolíckej univerzity.

 

Vaše záverečné slová...

Hovorí sa, že raz vidieť je viac ako stokrát počuť. Pozývam všetkých záujemcov o štúdium na „Deň otvorených dverí“, ktorý bude v utorok 9. februára 2016.  Príďte sa zoznámiť so štúdiom a prostredím našej univerzity.

 

 

jún 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

banner utv2

 

 

logo net fuceIFCU