den pokania 1Študenti a zamestnanci Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) slávili Popolcovú stredu ako Deň pokánia a milosrdenstva. V zaplnenom jezuitskom kostole Povýšenia sv. kríža na Námestí A. Hlinku v Ružomberku začala procesiová liturgia, ktorú viedol rektor KU Mons. prof. Jozef Jarab. Napriek nepriaznivému počasiu a dažďu sa zhromaždení veriaci zoradili do procesie a kráčali za spevu Litánií k Božiemu milosrdenstvu smerom k Farskému kostolu sv. Ondreja. Tam ich krátkou modlitbou privítal spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a spoločne prekročili Bránu milosrdenstva. Potom začala sv. omša spojená s obradom udeľovania popolca.

 

V homílii sa Mons. Štefan Sečka zameral na vysvetlenie troch pilierov kresťanskej nábožnosti, modlitby, pôstu a almužny. Vyzval prítomných, aby v Pôstnom období prehĺbili praktizovanie týchto troch pilierov.

 

V závere svätej omše sa prítomným prihovoril rektor KU Mons. prof. Jozef Jarab. Poďakoval otcovi biskupovi za slávenie liturgie a prednesenú homíliu. Slová vďaky adresoval aj univerzitnému spoločenstvu KU za to, že študenti a zamestnanci v hojnom počte prijali jeho pozvanie sláviť na univerzite Deň pokánia a milosrdenstva. Celú liturgiu sprevádzal spevmi spevácky zbor Benedictus z Pedagogickej fakulty KU.

 

den pokania 2

 

den pokania 3

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2