stanislav stolarikNa základe rozhodnutia pápeža Františka prežíva Katolícka cirkev od 8. decembra 2015 mimoriadny svätý Rok milosrdenstva. Práve téma milosrdenstva bude obsahom ďalšieho pokračovania intelektuálno-formačnej aktivity Hosť na KU. V utorok 16. februára 2016 zavíta do univerzitného spoločenstva v Ružomberku rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik. V tradičnom čase o 16:16 hod. v budove Rektorátu KU na 3. poschodí ponúkne komentár k encyklike Jána Pavla II. Dives in misericordia – Bohatý na milosrdenstvo. Prednáška je otvorená aj pre verejnosť. Všetkých srdečne pozývame.

 

Mons. Stanislav Stolárik sa narodil 27. februára 1955 v Rožňave. Kňazskú vysviacku prijal 11. júna 1978 v Dóme sv. Martina v Bratislave. Ako kaplán pôsobil v Trebišove (1978), v Humennnom (1979) a v Prešove (1981), ako farár a neskôr dekan v Obišovciach (1984), v Čani (1990), v Humennom (1992), v Prešove vo farnosti Kráľovnej pokoja (1995), a od roku 2001 pôsobí ako dekan-farár vo farnosti svätého Mikuláša v Prešove.

 

Po spoločenských zmenách v našej krajine pokračoval v teologických štúdiách na RKCMBF UK v Bratislave (1993 – ThDr.), vo filozofických štúdiách na Pápežskej teologickej akadémii (PAT) v Krakowe (1998 – PhDr.). V roku 1998 dosiahol na UK v Bratislave vedecko-akademickú hodnosť (PhD.) a koncom roka 1999 sa habilitoval v odbore dejiny filozofie na Filozofickej fakulte PU v Prešove.  20. marca 2004 prijal biskupskú vysviacku a stal pomocným biskupom Košickej arcidiecézy. 21. marca 2015 ho Svätý Otec František menoval za diecézneho biskupa Rožňavskej diecézy.

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2