Vedenie a dekani jednotlivých fakúlt Katolíckej univerzity v Ružomberku citlivo vnímajú potreby učiteľov na Slovensku. Na našej univerzite pripravujeme mladých ľudí aj pre učiteľské povolanie, preto sa nás starosti učiteľov bytostne týkajú. Európa dala svetu demokraciu a civilizáciu stojacu na mocných pilieroch kresťanských hodnôt a antickej múdrosti. Svätí Konštantín a Metod, Sokrates i Platón zostanú navždy rešpektovanými učiteľmi národov. Podporujeme preto dôsledné a systémové riešenie situácie v slovenskom školstve, ktoré povedie k reálnemu skvalitňovaniu podmienok a úrovne vzdelávania a vedy na Slovensku.

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2