sanigaV utorok 23. februára 2016 bude na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) pokračovať ďalšia zo série Hosť na KU. Už v tradičnom čase o 16:16 hod. v priestoroch Rektorátu KU na 3. poschodí tento raz vystúpi známy slovenský vedec, ochranár a milovník prírody, doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc. Vo svojej prednáške sa zameria na tému „Príroda ohlasuje Božiu slávu.“ Srdečne všetkých pozývame. Prednáška je otvorená aj pre verejnosť.

 

Miroslav Saniga sa narodil v roku 1964 v Ružomberku. Vyštudoval Lesnícku fakultu Technickej Univerzity vo Zvolene. Na tej istej fakulte absolvoval v rokoch 1990-1994 externé ašpirantské štúdium  zamerané na ekológiu vtákov, ktoré zakončil získaním titulu CSc. (PhD.). V roku 2008 sa habilitoval na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Od roku 1993 pracuje v Ústave ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Je autorom viacerých vedecko-výskumných a vedecko-popularizačných projektov.  V rádiu Lumen má svoju pravidelnú obľúbenú reláciu, v ktorej sa venuje prírode a jej ochrane.

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2