Koncom akademického roka 2014/2015 bola podpísaná dohoda medzi Katolíckou univerzitou v Ružomberku (KU) a Hudobnou akadémiou Fryderyka Chopina vo Varšave, ktorá poskytuje možnosť výmeny pedagógov a študentov za účelom výučby alebo stáže. Túto novú ponuku využili pedagógovia Katedry hudby PF KU v Ružomberku doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD. m. prof. KU, doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD. a PaedDr. Miriam Žiarna, PhD., ArtD. a v dňoch 1. – 4. marca 2016 realizovali mobilitu pracovníka s cieľom výučbového pobytu v rámci programu Erasmus+.

 

Hudobná akadémia Fryderyka Chopina patrí medzi významné hudobné inštitúcie v Európe a jej počiatky siahajú do roku 1810, kedy vznikla Dramatická škola vo Varšave a v 1821 Inštitút hudby a deklamácie (1821). Škola od svojho začiatku prešla mnohými zmenami (názov školy, formovanie štúdia), pokým sa v roku 1979 zo Štátnej vysokej hudobnej školy vo Varšave stala Hudobná akadémia F. Chopina vo Varšave (od 2008 ako Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). V súčasnosti má škola sedem fakúlt, približne 700 študentov, z toho 150 a bohatý kultúrny život. Každý týždeň organizuje v Koncertnej sále komorné, orchestrálne alebo sólové koncerty, na ktorých vystupujú študenti a pedagógovia školy alebo iných inštitúcií z Poľska či zo zahraničia. Podieľa sa aj na príprave a organizovaní Medzinárodnej klavírnej súťaže Fryderyka Chopina (vo Varšave) a Medzinárodnej speváckej súťaže Zlaté hlasy (vo Varšave).

 

Počas trojdňového pobytu sa mali možnosť pedagógovia Katedry hudby zoznámiť s pedagógmi Katedry základu liturgickej hudby, ktorá je súčasťou Fakulty zborového dirigovania, hudobnej edukácie, liturgickej hudby, rytmu a tanca, a to menovite s: prof. UMFC dr hab. Ireneuszom Wyrwom, prof. UMFC dr hab. Piotrom Wilczyńskim, as. ks. Rafałom Stanieckom, ad. dr Michałom Dąbrowskim,  ks. prof. nadzw. dr hab. Jerzym Lewandowskim, dr hab Krzysztofom Szmytom, Alicjou Ogrodzińskou a z Fakulty vokálno-umeleckej z Katedry vokálnej s Annou Mikołajczyk-Niewiedziałou. Počas hospitácií na individuálnych hodinách a prostredníctvom účasti na interpretačných workshopoch, odborných seminároch a konzultáciách pri príprave bakalárskych a diplomových koncertov sa oboznámili so spôsobom výučby predmetov hra na organe, hlasová výchova a metodika spevu a sólový spev.

 

Súčasťou programu mobility bol koncert pedagógov Katedry hudby PF KU, ktorý sa konal 3. marca 2016 v Akademickom kostole sv. Anny vo Varšave.

Na programe odzneli skladby od baroka po súčasnosť, ktoré pedagógovia Katedry hudby získali vďaka vedecko-výskumnej činnosti (Juraj Paulín Bajan: Ave Jesu summe bonus, Quis amor pulsat meum cor, Pavol Nemüller: Stabat Mater) a projektom Duchovná tvorba Antona Aschnera (Anton Aschner: Lauda Sion Salvatorem, Arma bella) a Musica nova spiritualis (Víťazoslav Kubička: Bože príď mi na pomoc I., II., Rastislav Adamko: Mysterium). Tieto diela patria medzi ich stabilný repertoár reprezentujúci slovenskú duchovnú hudbu.


Medzinárodnú premiéru mali na koncerte skladby − sugestívna Ubi caritas Petra Hochela, efektná Ave Maria Rastislava Dubovského v podaní Miriam Žiarnej a Zuzany Zahradníkovej a interpretačne náročná Poéma melancholica Ľuboša Bernátha v úprave pre husle a organ v podaní Rastislava Adamka a Zuzany Zahradníkovej. Slovenská duchovná hudba v podaní pedagógov Katedry hudby oslovila organizátorov koncertu natoľko, že im bola ponúknutá ďalšia možnosť umeleckého prezentovania slovenskej sakrálnej hudby v Poľsku.

 

V blízkosti Akademického kostola sv. Anny navštívili pedagógovia aj Kostol sv. Kríža, kde sa nachádza v kamennom pilieri kostola srdce klavírneho virtuóza a skladateľa Fryderyka Chopina.
 
Za Hudobnou akadémia je Múzeum Fryderyka Chopina, kde sa účastníci mobility mali možnosť z interaktívnych obrazoviek dozvedieť zaujímavé informácie zo života slávneho virtuóza a skladateľa a prezrieť si množstvo exponátov.
    
Posledný deň absolvovali pedagógovia odborné semináre, doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD. m. prof. KU odbornú prednášku s názvom Hudba vybraných východných kresťanských cirkví, po skončení ktorej nasledovala diskusia s pedagógmi a študentmi o možnostiach štúdia, absolvovania stáži a výmenných pobytov na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Okrem toho študenti prejavili záujem aj o notový materiál, ktorý bol prezentovaný v rámci koncertu pedagógov a na odborných seminároch. Notové publikácie, vydané Katedrou hudby PF KU spolu s CD nosičmi obsahujúcimi nahrávky slovenskej sakrálnej hudby boli venované Univerzitnej knižnici F. Chopina ako aj prof. zw. dr hab. Ryszardovi Zimakovi, súčasnému rektorovi Hudobnej akadémie Fryderyka Chopina.

 

Spolupráca Katolíckej univerzity v Ružomberku s pedagógmi Katedry liturgickej hudby UMFC vo Varšave v rámci programu Erasmus+ bude najbližšie pokračovať výmenným pobytom prof. Dr. hab. Ireneusza Wyrwu, ktorý bude mať okrem prednášok, workshopu a seminára aj Organový koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu  10. 4. 2016 o 18.00 hod. v Kostole Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku. Zároveň bude prof. I. Wyrwa členom poroty interpretačnej súťaže Študentská umelecká činnosť 2016 v odbore Hra na organe a 12. 4. 2016 o 18.00 hod. sa umelecky predstaví na Koncerte porotcov v Organovej sále KU v Ružomberku.

 

Miriam Žiarna

 

slov hudba vo varsave 4

slov hudba vo varsave 2

 

 

slov hudba vo varsave 3

 

slov hudba vo varsave 1

 

október 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU