novy dekan 1V utorok 8. marca 2016 prebehla slávnostná inaugurácia dekana Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU) Mgr. Mareka Babica, PhD. Slávnosť začala o 9:30 hod. sv. omšou v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku - Rybárpoli, ktorú slávil Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita a Veľký kancelár KU. Vo svojej homílii najskôr povzbudil k pravdivému prežívaniu pôstneho obdobia, aby sme sa otvorili Kristovi, ktorý uzdravuje naše rany. Myšlienku preniesol aj na univerzitné prostredie, keď vyzval akademickú obec k obnove, k odpusteniu, ale aj k správnemu zaobchádzaniu so zverenými funkciami a postami. Novému dekanovi FF KU zaželal veľa Božej múdrosti a milosti.


novy dekan 2Slávnosť pokračovala o  11:00 hod. samotnou inauguráciou v Aule sv. Jána Pavla II. V prítomnosti vedenia KU, vedenia ostatných fakúlt KU ako aj zástupcov partnerských filozofických fakúlt Slovenska sa najskôr prečítali výsledky voľby Akademického senátu FF KU, ktorý ešte 2. decembra 2015 zvolil Mareka Babica za kandidáta na funkciu nového dekana. Následne rektor KU Mons. prof. Jozef Jarab odovzdal dekanovi dekanskú reťaz.

 

Vo svojom slávnostnom príhovore rektor KU odovzdal do vienka dekanovi a novému vedeniu FF KU symbolicky tri povzbudenia – tri oriešky: 1. Budovať na fakulte akademický život v duchu spravodlivosti, v súlade s vlastnou slobodou, zodpovednosťou a odkazom sociálnej náuky Cirkvi. 2. Ponúkať hodnotový systém v najvernejšom a najpravejšom slova zmysle. 3. Vnášať do našej spoločnosti rozpravu o kultúrnosti, o hodnotách života, o základe vzdelania a formácie, aby sme sa ustálili v poryvoch udalostí súčasnej doby.  


novy dekan 3Vo svojom inauguračnom príhovore sa dekan Marek Babic zameral na vyzdvihnutie výnimočnosti, ktorú predstavuje Filozofická fakulta KU medzi ostatnými filozofickými fakultami na Slovensku i v Čechách. Spočíva totiž v konfesijnom zameraní, ktorého sa netreba zriekať, ale práve na ňom budovať. Poukázal na vážne až tragické dôsledky pre Európu, ktorá sa zrieka svojich kresťanských koreňov.

 


Novému dekanovi Mgr. Marekovi Babicovi, PhD. budú v jeho práci pomáhať aj noví prodekani - PaedDr. Edita Príhodová, PhD., prodekanka pre vzdelávanie a výchovu, doc. Eugen Zeleňák, PhD., prodekan pre vedu, umenie a doktorandské štúdium  a PhDr. Michal Marťák, PhD., prodekan pre financie a rozvoj.

 

 

október 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU