konferencia tf 1Pod záštitou Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty v Košiciach (TF KU), Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline a občianskeho združenia Maják nádeje sa 10. marca 2016 na TF KU v Košiciach uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Preventívna sociálna práca s rodinou – možnosti a perspektívy“. Cieľom konferencie bolo predstaviť možnosti a perspektívy preventívnej sociálnej práce s rodinou na Slovensku a v Poľsku. Taktiež aj priblížiť uplatnenie absolventov sociálnej práce a náuky o rodine. Spolu 112 účastníkov malo možnosť vypočuť si odborníkov z praxe zo Slovenska aj Poľska.


PhDr. Monika Miklošková, PhD. zo Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar predstavila svoj príspevok na tému „Práca s biologickou rodinou modelom stretnutí rodinného kruhu (Family group conference)“, kde podotkla, že viac ako 50% detí z detských domovov by sa mohlo vrátiť do biologickej rodiny, ak by sa rodine poskytla adekvátna podpora. Úsmev ako dar vidí ako jedno z riešení v posilnení rodiny a jej prirodzenej podpornej siete cez Stretnutia rodinného kruhu. Úsmev ako dar za 8 rokov realizácie tohto projektu hodnotí až 93% úspešnosť.


konferencia tf 2Dr hab. Julia Gorbaniuk z Inštitútu Náuky o rodine a sociálnej práce Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline priblížila „Inštitút rodinných asistentov v Poľsku“,  ktorý je novou formou preventívnej práce s dysfunkčnou rodinou s cieľom zabrániť odoberaniu detí do detských domovov. Projekt získal podporu vlády a je financovaný zo štátneho rozpočtu. Prácu rodinného asistenta môže vykonávať napr. absolvent odboru sociálna práca a náuka o rodine.


Mgr. Jurina Rusnáková, PhD. z Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre predstavila svoj príspevok na tému „Národný projekt inkluzívnej edukácie (PRINED)“, ktorý má za úlohu výrazne podporiť inkluzívne prostredie v MŠ a ZŠ s cieľom zabezpečiť predchádzanie neoprávneného zaraďovania žiakov do systému špeciálneho školstva. Jeho snahou je vytvoriť inkluzívne tímy na školách a podporiť inklúziu v prostredí ZŠ.


Dr Katarzyna Zielińska-Król z Inštitútu Náuky o rodine a sociálnej práce Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline predstavila „Možnosti uplatnenia absolventov odborov náuka o rodine a sociálna práca v Poľsku“. Situácia Poľska a Slovenska v otázke uplatnenia absolventov sociálnej práce a náuky o rodine je špecifická vo viacerých smeroch. Vďaka dobrej kooperácii univerzít s vládou sa za relatívne krátku dobu podarilo vytvoriť viaceré možnosti uplatnenia absolventov týchto odborov. Táto skúsenosť môže byť pre Slovensko v mnohom inšpiratívna a obohacujúca.

 


Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A., PhD.
odborný garant konferencie a koordinátor medzinárodnej študijnej výmeny

 

 

október 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU