far biskupV stredu 12. septembra 2018 prevzali ocenenie za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou (rozumom) „Fides et ratio“ dvaja noví laureáti. Jedným z ocenených bol prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc., prednášajúci na Katedre biológie a ekológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Cenu udeľuje Konferencia biskupov Slovenska (KBS) na základe návrhu jej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru. Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil v bratislavskom Primaciálnom paláci. Za KBS cenu odovzdával Mons. František Rábek a bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

 

far rektor ku

 

Na slávnosti sa zúčastnila ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Jaroslav Demko, ďalší predstavitelia vedeckej, akademickej, spoločenskej a náboženskej obce, rodina a priatelia ocenených.

 

fas bublinec

 

Prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. je významnou vedeckou osobnosťou, lesníkom, ekológom a pedagógom. Jeho vedecká činnosť začala už počas štúdia na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Od roku 1965 pracoval vo Výskumnom ústave lesného hospodárstva vo Zvolene. V roku 1984 prešiel do Ústavu ekológie lesa pri Slovenskej akadémii vied (SAV), kde bol následne v rokoch 1990 – 2000 jeho riaditeľom. Súčasne pôsobil ako pedagóg na Technickej univerzite vo Zvolene. V roku 1992 sa habilitoval na docenta a v roku 1994 bol menovaný za profesora. V rokoch 1994 - 2004 viedol Katedru prírodného prostredia Technickej univerzity vo Zvolene. Od roku 2004 pracuje na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Popri riešení mnohých domácich i zahraničných výskumných programov je členom viacerých vedeckých rád a vedeckých spoločnosti. Z mnohých ocenení treba spomenúť Zlatu plaketu SAV za zásluhy v biologicko-ekologických vedách a Fándlyho medailu.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2