srk bruselRužomberok (1. októbra 2018) – Dopad univerzít na spoločnosť, financovanie vedy v plánovacom období 2021-2027, ale aj zmena hodnotenia publikačnej činnosti a vedeckej výkonnosti boli témou výjazdového zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie v Bruseli v dňoch 27.-28. septembra, ktoré zorganizovalo Stále zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike. Na výjazdovom rokovaní nechýbal ani rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslav Demko.

 

Slovenským rektorom sa prostredníctvom telemostu prihovoril podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý zdôraznil dôležitosť zapojenia sa univerzít nielen do štrukturálnych fondov, ale aj do európskych programov na podporu rastu a zamestnanosti.

 

Program dvojdňového rokovania obsahoval viaceré aktuálne témy, ako napríklad cyklus vedy, interakcia a spolutvorba politík pre vedu, Cambridgeská explózia dát, vedecké klastre, masívny rozvoj programu ERASMUS +, otvorená veda, vytváranie komunít poznania či manažment poznania.

 

Ako vo svojej správe uvádza Slovenská rektorská konferencia, výzvou pre slovenské školstvo bude zavedenie politík otvoreného prístupu a otvorenej vedy, ktoré sú podmienené legislatívnymi zmenami. Otvorený prístup k publikovaniu je podľa SRK v našich podmienkach nerealizovateľný bez ďalších dodatočných finančných zdrojov.

 

Zároveň túto politiku musia začať aplikovať aj národné programy. Prezident SRK a rektor Trnavskej univerzity v Trnave Marek Šmid vyhlásil: „Aby slovenské univerzity mohli v rámci vlastnej zodpovednosti reagovať na súčasný vývoj vo svete, musia byť prijaté ďalšie výrazné legislatívne a finančné zmeny, ktoré by pri posilnení autonómie univerzít vytvorili na Slovensku konkurencieschopné prostredie umožňujúce naplno využiť ich potenciál.“

 

Ďalšou výzvou pre slovenskú akademickú obec je iniciatíva Európske univerzitné siete, ktorá by mala podporovať aliancie univerzít z európskych a národných zdrojov. SRK si uvedomuje dôležitosť zapojenia sa do iniciatívy, viaceré slovenské univerzity podnikajú konkrétne kroky ešte pred zverejnením výzvy. Iniciatívu však v národných podmienkach sprevádza mimoriadna zložitosť a je podmienená doterajším financovaním vysokoškolskej vedy a vzdelávania.

 

srk brusel


foto: Slovenská rektorská konferencia

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2