rektorské forum 2Na Prešovskej univerzite v Prešove sa 11. októbra uskutočnilo historicky prvé Slovensko-maďarské rektorského fórum. Katolícku univerzitu v Ružomberku na fóre zastupoval rektor Jaroslav Demko. Fórum malo za cieľ zlepšiť informovanosť z obidvoch vysokoškolských sektorov a zefektívniť spoluprácu slovenských a maďarských univerzít v európskych programoch na podporu rastu a zamestnanosti.

 

 

rektorske forum

 

Členovia Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) samostatne rokovali o aktuálnych témach vysokého školstva, vedy a výskumu v nadväznosti na novelu vysokoškolského zákona a prijatie zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Rektorky a rektori rokovali o navrhovanej revízii Sústavy študijných odborov, o požiadavke na zabezpečenie prístupu pre akademických pracovníkov a študentov k celosvetovým vedeckým databázam renomovaných vydavateľov v nasledujúcich rokoch a tiež o spoločnom vyhlásení SRK a Českej konferencie rektorov pri príležitosti 100. výročia založenia Československej republiky.

 

rektorské forum 1

 

Na záver fóra prijala Maďarská rektorská konferencia a Slovenská rektorská konferencia spoločné vyhlásenie, ktoré je vyústením doterajšej spolupráce a potreby vytvorenia platformy pre pravidelné medzinárodné stretávanie sa zástupcov univerzít.

 

Zdroj: SRK

Foto: Viktor Zamborský

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2