fz v osn 3V dňoch 25.-27.9.2018 sa po prvýkrát v histórii Spojených národov uskutočnilo v New Yorku Valné zhromaždenie OSN na najvyššej úrovni venované problematike tuberkulózy. Delegáciu Slovenskej republiky viedol prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a na Valnom zhromaždení vystúpili štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik a doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. (FZ KU). Počas zasadnutia bola akceptovaná politická deklarácia o boji s tuberkulózou.

 

 

fz v osn

 

 

Politické vyhlásenie zahŕňajú náročné záväzky, ako sú:   

Poskytnúť diagnostiku a liečbu tuberkulózy s cieľom úspešne vyliečiť 40 miliónov ľudí v rokoch 2018 až 2022.

  • Zabrániť infikovaniu tých, ktorí sú najviac ohrození chorobou - prostredníctvom rýchleho rozšírenia prístupu k testovaniu infekcie. Poznať domácu epidemiologickú situáciu a poskytnúť adekvátnu preventívnu liečbu latentnej tuberkulózy - zamerať sa na krajiny s jej vysokým výskytom, aspoň 30 miliónov ľudí by sa malo mať možnosť podrobiť preventívnej liečbe do roku 2022.
  • Venovať sa systematickému skríningu príslušných rizikových skupín, ako je uvedené v usmerneniach Svetovej zdravotníckej organizácie pre aktívnu a latentnú tuberkulózu.
  • Rozvíjať zdravotné služby založené na spolupráci s komunitami prostredníctvom prístupov ochrany a podpory spravodlivosti, etiky a ľudských práv pri riešení boja s tuberkulózou.
  • Posilňovať národné strategické plány na boj s tuberkulózou, podporovať základný výskum, výskum v oblasti verejného zdravia a vývoja inovatívnych produktov a prístupov.
  • Zaviazať sa k mobilizácii dostatočného a udržateľného financovania.

Dosiahnutie záväzkov prijatých v politickom vyhlásení si vyžaduje zapojenie rôznych zainteresovaných strán, t. j. multisektorové aktivity.

 

fz v osn 2

 

Vzhľadom na to, že prvá správa o pokroku má byť prejednávaná generálnym tajomníkom OSN v roku 2020, je nutné aby sa s implementáciou Deklarácie začalo vo všetkých krajinách čo najskôr – resp. okamžite.

 

Slovenská republika – naša stála misia pri OSN v spolupráci s WHO a IOM (Medzinárodnou organizáciou pre migráciu) organizovali v rámci programu 73. Valného zhromaždenia odborné podujatie venované problematike HIV infekcie, tuberkulóze a virusovým hepatitídam.   V rámci tohto podujatia, na ktorom sa zúčastnili vedúci zahraničných delegácii (okrem iných ministri zdravotníctva Českej republiky, Arménska, Ukrajiny, štátni tajomníci Slovenska, Nemecka, Gruzínska a Portugalska) sme mali možnosť prezentovať aj náš príklad spolupráce s komunitami – práca rómskych asistentov osvety zdravia v boji s tuberkulózou. Ide o projekt, ktorého základy boli položené na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

 

Slovenskej republike sa dostalo ocenenia aj na najvýznamnejšom svetovom fóre, kde bolo oznámené zriadenie Kolaboratívneho centra WHO pre prácu so zraniteľnými skupinami populácie v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch. V rámci 73. Valného zhromaždenia OSN k problematike tuberkulózy vystúpili za Slovenskú republiku štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik a doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. (FZ KU, NÚTPCHaHCH).

                                                                                                

                                                                                              doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2