csr dsc 0380V týchto dňoch si pripomíname okrúhle výročie historických udalostí súvisiacich so vznikom spoločného štátu Slovákov a Čechov. Pri tejto príležitosti Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s mestom Ružomberok, Kultúrnym domom Andreja Hlinku a Slovenskou historickou spoločnosťou – pobočkou v Ružomberku zorganizovala diskusiu pre širokú verejnosť v ružomberskej synagóge.

Moderátor podujatia Ján Hrkút si ako hostí pozval historika z Katedry histórie FF KU Petra Zmátla a ružomberského archivára a historika Petra Dvorského. Diskusiu otvoril svojím príhovorom primátor mesta Ružomberok Igor Čombor, ktorý sa zameral na dôležitú úlohu Ružomberčanov pri vzniku ČSR a taktiež poukázal na viaceré zaujímavé súvislosti či menej známe skutočnosti týkajúce sa mesta a regiónu. Následne historici priblížili širší kontext a súvislosti týkajúce sa spoločenských procesov a zmien roku 1918, t. j. rozpad rakúsko-uhorskej monarchie a vznik nástupníckych štátov, medzi ktorými bolo aj Československo.

Objasnili podrobnejšie vznik nového československého štátu, keď Peter Zmátlo poukázal zložitý proces začleňovania Slovenska do vytvárajúcej sa Československej republiky a Peter Dvorský sa zameral na regionálny kontext, v ktorom spomenul viaceré dôležité lokálne udalosti a úlohu Andreja Hlinku v celom procese vzniku Československa. Diskutujúci ďalej priblížili konkrétne kroky československej politickej reprezentácie smerujúce k stabilizáciu režimu prvej republiky a tiež sa zamysleli nad prínosom československej štátnosti pre slovenský národ, ktorý sa prejavil najmä v kultúrnej a školskej oblasti. Záverečná polhodina bola venovaná diskusii s divákmi, v ktorej zazneli viaceré zaujímavé otázky a postrehy. Veríme, že aj týmto spôsobom naša inštitúcia prispela k spopularizovaniu odbornej témy a podobná spolupráca s mestom bude pokračovať i v budúcnosti.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2