logo tvtV dňoch 5. – 9. novembra prebieha na Slovensku „Týždeň vedy a techniky“. Do celoslovenskej akcie sa pridala aj Katolícka univerzita v Ružomberku prostredníctvom aktivít jednotlivých fakúlt a katedier. Podujatia realizované v priestoroch fakúlt, knižnice KU a detašovaných pracovísk sú otvorené nie len pre študentov, ale aj širokú verejnosť. Dozviete sa viac nielen o muchotrávkach či strese, ale aj ako sa Janko Hraško v geometrii objavil.

 

 

 

 

Harmonogram podujatí:

Týždeň vedy a techniky na Pedagogickej fakulte

Týždeň vedy a techniky na Filozofickej fakulte

Týždeň vedy a techniky na Teologickej fakulte

 

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2