srvsUniverzitná volebná komisia pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl za Katolícku univerzitu v Ružomberku oznamuje, že dňa 7. novembra 2018 si študentská časť akademickej obce KU zvolila za členov ŠRVŠ týchto kandidátov:
1. Boris Kočko
2. Jakub Konkoľ

 

 

 


"Zápisnica univerzitnej volebnej komisie pre voľby do ŠRVŠ za KU zo dňa 7. novembra 2018"

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2