studentstvo2Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva pozval rektor KU Jaroslav Demko na osobné stretnutie zástupcov študentov – členov akademických senátov jednotlivých fakúlt a Akademického senátu KU a zároveň študentov, ktorí v roku 2018 svojou aktivitou významne reprezentovali univerzitu. V úvode stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch rektorátu v utorok 20. novembra 2018, všetkých zúčastnených v mene celého vedenia KU privítala prorektorka pre vzdelávanie Mariana Magerčiaková. Zmysel pamätného dňa – 17. novembra, ktorý je zároveň Dňom boja za slobodu demokraciu, v spoločensko-historických súvislostiach priblížil vo svojom príhovore rektor KU.

 

studentstvo1

 

        V ďalšej časti stretnutia boli predstavení študenti, ktorým bol na návrh fakúlt udelený ďakovný list za reprezentáciu Katolíckej univerzity prostredníctvom športovej, umeleckej, výskumnej alebo zdravotno-výchovnej aktivity:

Dominika Boncová (FZ, 3. ročník bakalárskeho študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť),

Terézia Bosíková (FZ, 3. ročník bakalárskeho študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť),

Bc. Vladimír Fabík (PF, 2. ročník magisterského študijného programu Učiteľstvo hudobného umenia so zameraním na klavír),

Bc. Jozef Horvát (PF, 1. ročník magisterského študijného programu Učiteľstvo hudobnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry),

Mária Laura Chovanová (PF, 2. ročník bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo biológie a geografie),

Bc. Azhara Khakimová (PF, 1. ročník magisterského študijného programu Učiteľstvo hudobného umenia so zameraním na klavír),

Júlia Krivdová (PF, 2. ročník bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo hudobnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry),

Michal Król (PF, 1. ročník bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo hudobného umenia so zameraním na klavír),

Bc. Zuzana Medlenová (FF, 1. ročník magisterského študijného programu Psychológia),

Jozef Mišenko (PF, 3. ročník bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo hudobného umenia so zameraním na sólový spev),

Miroslava Mudičková (PF, 3. ročník bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo hudobného umenia so zameraním na sólový spev),

Bc. Matej Stachera (PF, 2. ročník magisterského študijného programu Učiteľstvo hudobného umenia so zameraním na sólový spev),

Bc. Kristína Suchá (PF, 2. ročník magisterského študijného programu Učiteľstvo hudobného umenia so zameraním na sólový spev),

Bc. Mária Vlasatá (PF, 2. ročník magisterského študijného programu Učiteľstvo hudobného umenia so zameraním na sólový spev).

 

      Súčasťou stretnutia boli aj slová gratulácie nielen oceneným študentom, ale aj všetkým študentom k ich sviatku, a tiež povzbudenie k tomu, aby poukazovali jednak na to, čo je v rámci ich vzdelávania dobré a šírili dobré meno Katolíckej univerzity, ale aj na to, čo je nie celkom optimálne, aby sa spoločnými silami študentov aj pedagógov hľadali riešenia pre kvalitatívny rast univerzity. Tieto témy rezonovali aj počas voľnej diskusie členov vedenia KU so študentmi pri malom občerstvení.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2