gratulacia 60Ružomberok/Šaštín (22. novembra 2018) - Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský sa v pondelok 19. novembra dožil životného jubilea 60 rokov. Pri príležitosti plenárneho zasadnutia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v Šaštíne mu v mene celej akademickej obce a študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku zablahoželal aj Jaroslav Demko, rektor KU.

 

gratulacia 60


Stanislav Zvolenský sa narodil 19. novembra 1958 v Trnave. Po štúdiách teológie bol 13. júna 1982 v Bratislave vysvätený za kňaza. Pastoračnú činnosť vykonával najprv ako kaplán v Galante a Hlohovci a následne ako farár vo farnosti Bratislava - Vajnory. Absolvoval postgraduálne štúdiá teológie v Innsbrucku a na Gregoriánskej univerzite v Ríme, kde dosiahol doktorát cirkevného práva. Po návrate na Slovensko bol vymenovaný za diecézneho sudcu a zároveň pôsobil ako asistent, neskôr prodekan na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Roku 2001 bol vymenovaný za súdneho vikára Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Pápež Ján Pavol II. ho vymenoval 2. apríla 2004 za pomocného biskupa pre Bratislavsko-trnavskú arcidiecézu a po prerozdelení diecéz na Slovensku a vytvorení novej Bratislavskej metropolitnej diecézy (14. február 2008) bol pápežom Benediktom XVI. vymenovaný za nového bratislavského arcibiskupa - metropolitu. V súčasnosti pôsobí zároveň ako predseda Konferencie biskupov Slovenska.

 

Zdroj: www.abuba.sk

Foto: Peter Zimen

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2