cpd 1Občianske združenie Society for Human Studies v spolupráci s Fondom na podporu umenia vydalo publikáciu Cestopisné denníky (Zblízka i zďaleka, z monarchie i republiky). Jej autormi sú mladí historici Ján Golian a Rastislav Molda, absolventiKU. V poradí ich tretia spoločná publikácia bola prvýkrát verejne prezentovaná 17. decembra 2018 v Univerzitnej knižnici KU.

 

Monografia prináša dvanásť cestopisov z prelomu 19. a 20. storočia. „ Aj v tomto období bolo cestovanie, následné spracovanie a publikovanie zážitkov z ciest módnou záležitosťou. Písanie cestopisov bolo celoeurópskym fenoménom a výnimku netvorilo ani slovenské prostredie, na čo sme chceli poukázať aj touto knihou“, upresňuje R. Molda.

 

V úvodnej štúdii zostavovatelia vysvetlili dobový kontext fenoménu cestovania, objasnili problematiku písania a vydávania cestopisov v slovenskom prostredí druhej polovice 19. storočia. Priblížili samotných autorov cestopisných čŕt a ich motiváciu vydať sa na cestu. Medzi cestopiscami sú známi spisovatelia, verejne činné osoby (Koloman Banšell, Jozef Ľudovít Holuby, Svetozár Hurban Vajanský, Karol Anton Medvecký, Jozef Karol Viktorin), ale aj menej známe osobnosti (Andrej Buday, Ján Burian, Leo Martin Čepka, Matúš Filo, Július Kožuch, Karol Ladislav Kuzmány, Daniel Šustek).

 

„Do samotných textov sme nechceli robiť výrazné zásahy, práve naopak, chceli sme súčasnému čitateľovi priblížiť okolnosti a situácie aj cez dobové vyjadrovanie. K cestopisom sme však pridali poznámky a vysvetlivky. Príbehy sme doplnili dobovými ilustráciami navštívených krajín a pamäti hodností“, doplnil J. Golian.

 

cpd

 

Ján Golian a Rastislav Molda absolvovali doktorandské štúdium na FF KU, obaja sa venujú "dlhému" storočiu. Golian sa okrem iných tém hlbšie zaoberá historickou demografiou, Molda výskumu etnických stereotypov. V roku 2016 získal R. Molda za knihu Ideálny obraz národa prémiu Literárneho fondu v kategórii vedecká a odborná literatúra.

 

Autor: Michaela Moldová Chovancová

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2