polskoPod mottom Sv. Cyril a Metod – spolupatróni Európy, vízia sv. Jána Pavla II. sa pri príležitosti 1150. výročia úmrtia sv. Cyrila uskutočnil na Jasnej Góre v Čenstochovej v dňoch 13.-14. februára v poradí III. kongres Hnutia Europa Christi 2019.

 

Podujatie sa konalo pod patronátom predsedu Konferencie biskupov Poľska (KEP) arcibiskupa Stanislawa Gądeckého, zúčastnili sa ho biskupi z Poľska, Slovenska, Čiech, Ukrajiny a Bieloruska a mnohí významní hostia z Poľska a zahraničia. Medzi pozvanými hosťami bol aj rektor KU Jaroslav Demko a viceprimátor Ružomberka Ján Bednárik.

 

polsko2

 

Účastníkov kongresu v Aule sv. Jána Pavla privítali o. Marian Waligóra, prior kláštora na Jasnej Góre a čenstochovský metropolita arcibiskup Wacław Depo, ktorý slávnostne otvoril Kongres. Vo svojom uvítacom príhovore zdôraznil potrebu budovania jednoty európskych národov na základoch Evanjelia, tak ako to robili sv. Cyril a Metod, spolupatróni Európy. Prítomných pozdravil aj moderátor a zakladateľ Hnutia Europa Christi Inf. prelát Ireneusz Skubiś. 1150. výročiu smrti sv. Cyrila venovali pozornosť najvyšší poľskí ústavní činitelia. Pozdravné listy účastníkom kongresu pri tejto príležitosti zaslali prezident Poľskej republiky Andrzej Duda, premiér Mateusz Morawiecki, maršálek Sejmu Marek Kuchciński, maršálek Senátu Stanislaw Karczewski a tiež Jaroslaw Kaczyński, predseda strany PiS.

 

polsko3

 

Blok prednášok otvoril kardinál Stanisław Dziwisz reflexiou významu sv. Cyrila a Metoda v pontifikáte sv. Jána Pavla. Vyjadril tiež veľké potešenie z toho, že podujatie na počesť sv. Cyrila vo výročný deň jeho smrti sa koná práve na Jasnej Góre v Čenstochovej, ktorá bola tak blízka sv. Jánovi Pavlovi. Život a dielo evanjelizácie sv. Cyrila a Metoda predstavil nitriansky biskup Viliam Judák, o. archimandrita Jan Sergiusz Gajek MIC, najvyšší predstaviteľ Gréckokatolíckej cirkvi v Bielorusku, vystúpil s prednáškou na tému Encyklika Slavorum apostoli ako neoceniteľný dar pápeža Jána Pavla II. univerzálnej Cirkvi. Sériu prednášok ukončil Pavol Mačala, reprezentujúci Vedecké združenie personalizmu, príspevkom na tému Aktuálnosť posolstva svätých Cyrila a Metoda pre súčasnú Európu.

 

polsko4

 

Kongres pokračoval v Kaplnke zázračného obrazu Čenstochovskej Panny Márie Akatistom k sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorý sa modlil prešovský arcibiskup a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Ján Babjak SJ spolu so zborom gréckokatolíckych kňazov sv. Jakuba. Vyvrcholením programu bola slávnostná svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bol kardinál Stanislaw Dziwisz, homíliu predniesol olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Jan Graubner. Zdôraznil v nej motív celého podujatia – potrebu novej evanjelizácie Európy.

 

polsko5

 

Foto: Miroslav Lyko, Niedziela (katolícky týždenník)

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2