ku facebook post 2 percentaJe to pomoc, ktorá nestojí nič navyše, iba ochotu a rozhodnutie.

 

Mesiac marec sa už tradične spája s podávaním daňových priznaní. V daňovom priznaní sa môžeme rozhodnúť, ktorú organizáciu podporíme dvoma (prípadne troma, ak nám to zákon umožňuje) percentami zo zaplatenej dane. Tento príspevok pochádza zo zaplatenej dane, čiže my sami nič navyše neplatíme, a môžeme tak podporiť organizáciu podľa vlastného výberu.

 

Neinvestičný fond KU ako oprávnený prijímateľ vašich dvoch percent

 

Medzi oprávnenými príjemcami 2% z daní je aj neinvestičný fond Katolícka univerzita v Ružomberku. Ide o regulárny fond so sídlom na Nám. A. Hlinku 60 v Ružomberku, ktorý je v štruktúrach KU – jeho zriaďovateľom je Katolícka univerzita v Ružomberku. Náš neinvestičný fond „Katolícka univerzita v Ružomberku, n.f.“ je riadne zapísaný v registri neinvestičných fondov, ktorý vedie ministerstvo vnútra.

 

Prosíme vás o podporu v podobe poukázania dvoch percent zo zaplatenej dane. Môžete tak urobiť priamo v daňovom priznaní v časti Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (údaje nižšie), alebo si môžete vytlačiť vyplnený formulár.

 

Údaje o prijímateľovi:

 

IČO: 42168392

Právna forma: neinvestičný fond

Obchodné meno (názov): Katolícka univerzita v Ružomberku

Sídlo: Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok

 

Za vaše dve percentá pre Katolícku univerzitu v Ružomberku, n.f., vopred ďakujeme! Podporíte tak rozvoj vzdelávania a študentov na jedinej katolíckej vysokej škole na Slovensku. Pokiaľ sami nemáte možnosť podporiť prostredníctvom 2%, prosíme vás o odovzdanie tlačiva vaším rodičom, priateľom či známym.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2