norsky velvyslanecV piatok 22. marca 2019 navštívil Katolícku univerzitu v Ružomberku František Kašický, veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho a Švajčiarskeho finančného mechanizmu.

 

S vedením univerzity diskutoval o možnostiach využívania grantov, ktoré slúžia na znižovanie regionálnych rozdielov v rámci Európy a posilňujú bilaterálnu spoluprácu medzi slovenskými inštitúciami a inštitúciami v donorských krajinách a tak vytvárajú trvalo udržateľné hodnoty a väzby medzi jednotlivými štátmi.

 

 

norsky velvyslanec

 

František Kašický (v strede) bol v rokoch 2008-2013 mimoriadnym veľvyslancom Slovenska pri NATO, vedúcim delegácie a stálym predstaviteľom Slovenska pri Severoatlantickej rade - Brusel, Belgicko. Pôsobil aj ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenska v Nórsku, kde v septembri 2017 ukončil svoje pôsobenie. V súčasnosti pracuje na Ministerstve zahraničných vecí a Európskych záležitostí ako veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2