logo ku

Dňa 2. apríla 2019 sa konalo 2. zasadnutie Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku (VR KU). Hlavným bodom zasadnutia VR KU bolo hodnotenie úrovne KU vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky a umenia za rok 2018. VR KU sa oboznámila s predloženými materiálmi a podkladmi, prerokovala a prijala návrh uznesenia na zlepšenie súčasného stavu.

 

Na VR KU boli prerokované a schválené aj ďalšie dva dokumenty, a to „Plán realizácie opatrení na zvýšenie kvality vzdelávania, vedy, umenia a ďalších tvorivých činností na KU v Ružomberku na roky 2019-2020“ a „Smernica KU: Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov, konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a kritériá na obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov na KU v Ružomberku“.

 

Vedecká rada KU pozitívne hodnotila, že si KU vypracovala analýza súčasného stavu a pripravila návrh „Plánu realizácie opatrení na zvýšenie kvality na roky 2019-2020“ vo všetkých tvorivých činnostiach. Oceňuje, že návrh Plánu realizácie opatrení je previazaný na „Dlhodobý zámer KU na roky 2018-2023“, na „Akčný plán implementácie systému riadenia kvality na roky 2018-2020“, a tieto dopĺňa o konkrétne opatrenia, pri ktorých je určený termín plnenia a tiež zodpovedné subjekty/zodpovední pracovníci. VR KU odporučila rektorovi KU predložiť návrh „Plánu realizácie opatrení na zvýšenie kvality vzdelávania, vedy, umenia a ďalších tvorivých činností na KU v Ružomberku na roky 2019-2020“ na prerokovanie na najbližšie Kolégium rektora KU a po jeho prerokovaní zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia jednotlivých opatrení.

 

                                                                                  Mária Kozová, podpredsedníčka VR KU

jún 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

banner utv2

 

 

logo net fuceIFCU