suc plagat page 001V dňoch 9. - 10. apríla 2019 sa na pôde Katedry hudby PF KU v Ružomberku konal už XVI. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou Študentská umelecká činnosť, ktorej cieľom je rozvíjať umelecké schopnosti budúcich pedagógov hudby a skvalitňovať tak ich profesijnú prípravu na povolanie.

 

V aktuálnom ročníku sa súťaže zúčastnilo spolu vyše sto študentov vysokých škôl pedagogického zamerania z poľských, českých i slovenských univerzít, ktorí medzi sebou súperili v kategóriách hra na organe, hra na klavíri, sólový spev, štvorručná hra na klavíri a komorný spev.

 

Výkony mladých interpretov posudzovala medzinárodná porota: v kategórii hra na organe prof. Jaroslav Tůma (Akademie múzických umění v Praze), prof. Stefan Baier (Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in Regensburg) a Mgr. art. David di Fiore (Katolícka univerzita v Ružomberku); v kategóriách hra na klavíri a štvorručná hra na klavíri doc. Mgr. art. Jordana Palovičová, ArtD. (Vysoká škola múzických umení v Bratislave), dr hab. Wojciech Waleczek (Instytut Muzyki w Cieszynie) a Mgr. art. Martin Jurčo, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku); v kategóriách sólový spev a komorný spev boli členmi poroty prof. Christian Schmidt-Timmermann (Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in Regensburg), Mgr. et MgA. Markéta Štefaniková (Univerzita Hradec Králové) a Mgr. et Mgr. Martina Procházková, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku).

 

koncert poroty 2

 

Podujatie bolo tradične doplnené obľúbenou sprievodnou akciou, ktorou sa stal Koncert porotcov. Konal sa v utorok 9. apríla 2019 v Organovej sieni na Dekanáte Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku a okrem pestrej a zaujímavej dramaturgie sme boli tiež svedkami nevšedných umeleckých výkonov členov jury.

 

koncert poroty

 

Študentská umelecká činnosť je na Slovensku ojedinelým podujatím takéhoto druhu. Jeho 16-ročná tradícia na Katedre hudby v Ružomberku, žičlivá atmosféra podporujúca hodnotné umelecké výkony mladých ľudí, vzájomné priateľské stretnutia medzi študentmi i pedagógmi, vynikajúca organizácia, vďaka vkladu PaedDr. Miriam Matejovej, PhD., potvrdzuje skutočnosť, že sa do Ružomberka súťažiaci radi vracajú a ich počet každým rokom rastie. Nech má skutočné umenie stále miesto v príprave budúcich učiteľov hudby!

 

                                                                                              Mgr. M. Procházková, PhD.,

                                                                                              Katedra hudby PF KU

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2