facebook cover vstal ako povedalToto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.“

 

Vždy veľmi rád na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania počujem v kostole tento spev. Vyjadruje obrovskú radosť, víťazstvo nad smrťou, ale i to, že tým, kto panuje naším dňom, je Kristus. Rovnako vždy na Veľkú noc akosi väčšmi vnímam nádej, že napriek našim hriechom a nedokonalostiam sa nás Ježiš ujíma a dáva nám novú šancu.

 

Ráno má pre mňa väčšiu moc ako noc. Každé ráno je plné radostnej nádeje, očakávaní, nových možností a príležitostí. Noc znamená koniec. Ráno je začiatok. A preto je ráno múdrejšie večera.

Keď na promóciách Texaskej univerzity v Austine vystúpil v roku 2014 námorný admirál William H. McRaven, dal mladým absolventom jednoduchú radu: Každé ráno si usteľte posteľ. Má to svoj význam: „Ak si usteliete posteľ každé ráno, už ste splnili prvú úlohu dňa. Dodá vám to menší pocit hrdosti a povzbudí vás to vykonať ďalšiu úlohu a ďalšiu a ďalšiu. Ku koncu dňa sa jedna splnená úloha premení na množstvo splnených úloh. Ustlanie si postele vás utvrdí v tom, že malé veci v živote majú svoj zmysel. Ak nedokážete malé veci urobiť riadne, nikdy neurobíte poriadne ani veľké veci. A ak náhodou budete mať mizerný deň, vrátite sa domov do postele, ktorá je ustlaná – ktorú ste vy ustlali – a ustlaná posteľ vám dá povzbudenie, že zajtrajšok bude lepší. Ak chcete zmeniť svet, začnite ustielaním postele.“

 

McRaven bol deviatym veliteľom amerických špeciálnych operácií, ktorý strávil v Navy SEALs 36 rokov. Počas tvrdej šesťmesačnej prípravy medzi sealov absolvoval dlhé behy v piesku či plávanie v studenom oceáne o polnoci. Ale každé ráno prišli jeho inštruktori skontrolovať, ako majú kandidáti ustlané postele. Zvyk je železná košeľa a naše návyky vytvárajú náš charakter. Ak sa naučíme pristupovať aj k malým „svetským“ veciam zodpovedne, pripravíme sa tým aj na veľké životné výzvy.

 

Texaská univerzita v Austine má slogan: „What starts here changes the world.“ Osvojme si ho aj u nás. Formujeme mysle a srdcia tých, ktorí si dokážu najprv ustlať posteľ. A potom zmeniť svet.

 

                                                                                     doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.

                                                                             rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2