zumag ocenenieNa celoslovenskej súťaži Štúrovo pero 2019 získali mladí žurnalisti z Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku s časopisom Zumag prvé miesto a ďalšie dve prestížne ocenenia - hlavnú cenu Nadácie Čisté slovo a cenu TASR.

 

Do súťaže Štúrovo pero, ktorá oslavuje jubilejných 25 rokov, sa tento rok prihlásilo spolu sedemdesiat stredoškolských, osem vysokoškolských časopisov a šesť elektronických magazínov. Zumagu konkurovalo sedem vysokoškolských časopisov.

Na druhom mieste skončil Občas nečas (časopis študentov Univerzity Konštantína filozofa v Nitre) a tretie miesto obsadil Univerzál (časopis z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach).

 

Predsedom poroty bol Lukáš Milan, spolu s ním hodnotili vysokoškolské časopisy a jednotlivcov aj členovia poroty – Viera Kulichová a Jozef Bednár. Vo výslednom hodnotení vyzdvihli najmä tematickú a žánrovú pestrosť Zumagu, vyváženú štruktúru a kvalitné grafické spracovanie. V rámci hodnotenia tiež porota uviedla, že redaktori Zumagu zvládli novinárske remeslo a dokonca môžu konkurovať profesionálnym periodikám.

 

Porotcovia vyzdvihli, že ocenené časopisy v tomto ročníku Štúrovho pera boli oproti predošlým sviežejšie, študentskejšie a obsahovo oveľa kvalitnejšie. Zumag stavil na celospoločenské témy, no neprehliadal ani záležitosti týkajúce sa univerzity. Porota v jeho prípade zaznamenala najväčší progres a kvalitatívny posun oproti minulým rokom.

 

Podľa slov šéfredaktorky Zumagu Alexandry Jurišovej, ktorá v rámci generačnej výmeny odovzdáva časopis novej šéfredaktorke, sú po rokoch redaktori jednotlivých časopisov skôr priatelia ako konkurencia. „Navyše, každý časopis sa venuje iným témam, i grafiku máme dosť odlišnú, a preto má porota čo robiť, aby nás spravodlivo ohodnotila,“ doplnila.

 

Zumag patrí medzi študentské médiá do ktorých môže prispievať každý študent. Celú redakciu tvoria ale spravidla študenti žurnalistiky, pričom sa redakcia pravidelne obmieňa a staršie ročníky nahrádzajú mladšie. Časopis vychádza už pätnásť rokov a na svojom konte má viacero ocenení z novinárskej súťaže Štúrovo pero.

 

Prehľad ocenení od jeho vzniku po súčasnosť:

 • 2004 – Cena za grafiku
 • 2005 – 2. miesto
 • 2006 – 1. miesto
 • 2007 – 2. miesto
 • 2008 – 3. miesto
 • 2009 – 2. miesto
 • 2010 – 3. miesto
 • 2012 – 3. miesto
 • 2015 – 2. miesto
 • 2016 – 1. miesto
 • 2018 – 3. miesto
 • 2019 – 1. miesto, Zlaté Štúrovo pero a Hlavná cena Nadácie Čisté slovo, Cena TASR

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2